Convocarea Adunării Generale a Baroului Chișinău
26.05.2017, ora:09:00
Palatul Republicii, str.Maria Cibotari 16, MD-2012 mun.Chişinău