Adunarea Generală a Baroului Comrat
18.05.2018, ora:13.00
Restaurantul ,,Atlantida", or. Comrat, str. Lenin, 233
Adunarea generală ordinară a Baroului de avocaţi din circumscripţia Curţii de Apel Bălţi
18.05.2018, ora:10.00
Complexului Cultural „LidoLux” din mun. Bălți, str. Decebal nr.139.


EVENIMENTE
Adunarea generală ordinară a Baroului de avocaţi din circumscripţia Curţii de Apel Bălţi
18.05.2018 , Ora: 10.00, Locație: Complexului Cultural „LidoLux” din mun. Bălți, str. Decebal nr.139.

UNIUNEA AVOCAŢILOR din REPUBLICA MOLDOVA

BAROUL AVOCAŢI BĂLŢI-NORD

DISPOZIŢIA NR. 02/2018

19 aprilie 2018                                                                                                                                                              mun.Bălţi

 

În conformitate cu prevederile art.47,art.48 alin.(1) şi (2) ,art.49 şi art.50 din Legea cu privire la avocatură,art.51,art.52 alin.(1) - (6) şi art.53 alin.(2) ltr.c ) din Statului profesiei de avocat,

DISPUN :

 1. A convoca Adunarea generală ordinară a Baroului Avocaţi Bălţi-Nord din Circumscripţia Curţii de Apel Bălţi pentru ziua de vineri,18 mai  a.2018.
 2. Adunarea generală se va întruni,începând cu ora 10:00, în incinta tradiţională a Complexului Cultural „LidoLux” din str.Decebal nr.139 mun.Bălţi.
 3. Adunarea generală va avea următoarea agendă :

     1). Cuvânt de salut din partea Preşedintelui Uniunii Avocaţilor din RM ;

     2). Informaţia Decanului Baroului Avocaţi Bălţi-Nord;

   3). Anunţ despre întrunirea cvorumluilui şi întrunirea condiţiilor de valabilitate a  desfăşurării Adunării generale a Baroului Avocaţi Bălţi-Nord din Circumscripţia Curţii de Apel Bălţi;

    4). Alegerea secretarului Adunării generale în vederea întocmirii procesului-verbal;

    5).  Alegerea Comisiei de numărarea voturilor;

    6). Dezbaterea agendei propuse în aspectul unor eventuale completări cu validarea ,prin votare, a agendei definitive;

  7). Alegerea delegaţilor,în corespundere cu principiile de reprezentare, la Congresul Uniunii Avocaţilor din RM, convocat pentru data de 8 iunie a.2018;

   8). Alegerea delegaţilor supleanţi din fiecare localitate din cadrul Baroului de Avocaţi Bălţi-Nord din Circumscripţia Curţii de Apel Bălţi în vederea asigurarii reprezentativităţii echitabile în caz de eventuale imposibilităţi de participare la lucrările Congresului a delegaţilor din lista avocaţilor aleşi;

  9). Şedinţă de comunicare şi discuţii despre cotidianul avocaturii ( aspecte de bună funcţionare,imaginea publică a profesiei, doleanţe, propuneri şi proiecte de perfecţionarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ al avocaturii ş.a. ).

Pentru realizarea agendei Adunării generale a Baroului Avocaţi Bălţi-Nord din Circumscripţia Curţii de Apel Bălţi-Nord decanul urmează să asigure următoarele acţiuni:

 1. A comunica prezenta Dispoziţie Uniunii Avocaţilor din R.Moldova în vederea asigurării achitării cheltuielilor legate de desfăşurarea Adunării generale a Baroului Avocaţi Bălţi-Nord din Circumscripţia Curţii de Apel Bălţi.
 2. A înştiinţa în scris avocaţii Baroului Avocaţi Bălţi – Nord,în corespundere cu prevederile cu art.48 alin.(2) din Legea cu privire la avocatură şi prevederile art.52 alin.(6) din Statutul profesiei de avocat,prin : intermediul telefoniei mobile,afişarea ordinii de zi la sediul Baroului Avocaţi Bălţi-Nord şi la sediul Judecătoriei Bălţi şi Curţii de Apel Bălţi, afişarea prezentei dispoziţii pe reţelele de internet accesibile avocaţilor,expedierea prezentei dispoziţii în adresa Secretariatului Uniunii Avocaţilor în vederea publicării prezentei Dispoziţii pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaţilor din R.Moldova .     
 3. A înştiinţa în scris,prin itermediul poştei electronice,toate instanţele de judecată din raza Baroului Avocaţi Bălţi-Nord şi a Curţii de Apel Bălţi despre data convocării Adunării generale cu solicitarea eliberării avocaţilor în data de 18 mai 2018 de la participare în şedinţele de judecată.
 4. A aduce la cunoştinţă avocaţilor din Baroul Avocaţi Bălţi-Nord din raza Circumscripţiei Curţii de Apel Bălţi faptul ,că în lista avocaţilor cu drept de exerciţiu se regăsesc 214 avocaţi şi trebuie aleşi 44 de delegaţi la Congresul Uniuni Avocaţilor din RM după cum rezultă din numărul de avocaţi din cele 14 localităţi şi anume în următoarea proporţie:
 • Bălţi  - 18 delegaţi (3 supleanţi)
 • Briceni – 2 delegaţi (supleant 1)
 • Ocniţa – 1 delegat (supleant 1)
 • Edineţ  - 3 delegaţi (supleant 1)
 • Soroca – 4 delegaţi (supleant 1)
 • Drochia – 3 delegaţi (supleant 1)
 • Glodeni  - 3 delegaţi (supleant 1)
 • Făleşti  - 2  delegaţi (supleant 1)
 • Floreşti – 2 delegaţi (supleant 1)
 • Râşcani – 1 delegat (supleant 1)
 • Donduşeni  - 2 delegaţi (supleant 1)
 • Sângerei  - 3 delegaţi (supleant 1)
 1. A aduce la cunoştinţă echipelor de avocaţi din fiecare localitate pentru a se organiza adunări în fiecare dintre cele 14 localităţi şi a înainta nominal fiecare delegat şi supleant pentru ca persoana fiecărui candidat să poată fi supusă procedurii dezbaterilor şi  votului Adunării generale.

 

Avocat,decan                                                                                                                                                             Boris I.Lichii