Adunarea Generală ordinară a Baroului Cahul
13.05.2019, ora:09.00
or. Cahul, str. Seliviorstov, nr.9-j, Restaurantul Balcan
Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Comrat
17.05.2019, ora:13.00
or. Comrat, str. Lenin 233, restaurantul ,,Atlantida”


EVENIMENTE
Adunarea Generală ordinară a Baroului Cahul
13.05.2019 , Ora: 09.00, Locație: or. Cahul, str. Seliviorstov, nr.9-j, Restaurantul Balcan

UNIUNEA AVOCAȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

BAROUL DE AVOCAȚI CAHUL

DISPOZIȚIE

 privind convocarea adunării Generale ordinare a Baroului Cahul

În conformitate cu prevederile art. 48-50 din Legea cu privire la avocatură, art. art. 48,49 ,51-53  a Statutului profesiei de avocat,-

 D I S P U N:

 1. A convoca adunarea Generală a Baroului Cahul pentru ziua   de  13 mai 2019.
 2. Adunarea Generală se va întruni la ora  9.00 în incinta restaurantului Balcan la adresa or. Cahul, str. Seliviorstov, nr.9-j.
 3. Se propune următoarea ordine de zi a Adunării Generale:
 1. Delegarea reprezentantului Baroului Cahul  în componența Comisiei pentru etică şi disciplină a Uniunii Avocațilior
 2. Delegarea reprezentantului Baroului Cahul  în componența  Comisiei de cenzori  a Uniunii Avocațilior
 3. Alegerea delegaților Baroului Cahul la Congresul Ordinar al Uniunii Avocaților-2019.
 4. Starea de lucruri privind situația avocaților Baroului Cahul în domeniul social, fiscal, asgurare medicală și alte probleme în reaslizarea profesiei de avocat.
 5. Diverse.
 1. Membrii Baroului pot inainta propuneri pentru completarea ordinii de zi.

      Propunerile vor fi depuse în scris la Barou cu cel puțin 5 zile imainte de  data, la care a  fost convocată adunarea generală.

 1. A înștiința în scris avocații Baroului desptre convocarea Adunării Generale , prin publicarea prezentei Dispoziții pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaților și rețeaua Internet, precum și prin  înştiinţarea în scris a membrilor Baroului și  afișarea ordinii de zi la sediul Baroului: or. Cahul  str. Ștefan Cel Mare  26/2.
 2. A comunica prezenta decizie Uniunii Avocaților din Republica Moldova în vederea asigurarii achitării cheltuielelor legate de convocarea și petrecerea Adunării Generale a Baroului Cahul.

Cahul

Data  5.04.2018

                                                                          Chebac Alla

                                                                          Decan