Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Chișinău
31.05.2019, ora:09:00
mun. Chișinău, Palatului Republicii, str. Maria Cibotari, 16
Atelier de lucru: ,,UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ÎN ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A FEMEILOR AVOCATE”.
15.06.2019, ora:09:00
sediul Uniunii Avocaților – mun.Chișinău, str. București, 46


EVENIMENTE
Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Chișinău
31.05.2019 , Ora: 09:00, Locație: mun. Chișinău, Palatului Republicii, str. Maria Cibotari, 16

1. Decizia nr. 1AG/19 din 05.04.2019 a decanului Baroului de avocați din circumscripția Curții de Apel Chișinău privind convocarea Adunării Generale ordinare a Avocaților Baroului Chișinău se anexează.

2. Totodată,  se anexează propunerile avocatului Mihai CORJ privind modificarea Legii cu privire la avocatură. 

3. Se anexează proiectul de lege privind instituirea unor garanții profesionale avocaților/avocaților stagiari și nota informativă la acest proiect, elaborate de avocatul Dumitru BULIGA.

4. Se anexează cererile candidaților din partea Baroului Chișinău la calitatea de membru al Comisiei pentru etică și disciplină.

5.  Lista delegaților Baroului Chișinău pentru Congresul 2019.

4. Se anexează cererile candidaților din partea Baroului Chișinău la calitatea de membru al Comisiei de cenzori.

Materiale ataşate
pdf, 2 MB
pdf, 434 KB
pdf, 408 KB
pdf, 421 KB
pdf, 547 KB
pdf, 313 KB