SESIUNEA ORDINARĂ A CONGRESULUI AVOCAȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
22.11.2019, ora:08.30
„Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova”, strada 31 August 1989, nr. 129, mun. Chișinău


EVENIMENTE
SESIUNEA ORDINARĂ A CONGRESULUI AVOCAȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
22.11.2019 , Ora: 08.30, Locație: „Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova”, strada 31 August 1989, nr. 129, mun. Chișinău

Uniunea Avocaților reamintește, că urmare a Hotărârii Consiliului Nr.UA/C/19/150 din 19 octombrie 2019, sesiunea ordinară a Congresului Avocaților din Republica Moldova va avea loc pe data de 22 Noiembrie 2019.

Lucrările Congresului se vor desfășura cu începere de la orele 10.00, în incinta „Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova”, strada 31 August 1989, nr. 129, mun. Chișinău, înregistrarea delegaților va avea loc în intervalul orelor 8.30 – 10.00.

 

Ordinea de zi a Congresului Avocaților este următoarea:

 1. Alegerea Președintelui Uniunii Avocaților din Republica Moldova;
 2. Alegerea componenței Comisiei pentru etică şi disciplină (6 membri);
 3. Audierea și aprobarea Raportului anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaților.
 4. Audierea și aprobarea Raportului anual privind activitatea Comisiei pentru etică și disciplină.
 5. Audierea și aprobarea Raportului anual privind activitatea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.
 6. Audierea și aprobarea Raportului anual privind activitatea Comisiei de cenzori.
 7. Cu privire la protecția socială, medicală, contabilitatea și fiscalitatea avocaților din Republica Moldova.
 8. Audierea și aprobarea Raportului Secretarului General privind execuția bugetară a Uniunii Avocaților în anul 2018.
 9. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Uniunii Avocaților din Republica Moldova pentru anul 2019.
 10. Aprobarea cuantumului taxei pentru înscrierea în Registrul special al avocaților din alte state ținut de către Consiliul Uniunii Avocaților.
 11. Aprobarea cotei de contribuție a avocaților la formarea bugetului Uniunii Avocaților;
 12. Aprobarea proiectului Bugetului Uniunii Avocaților pentru anul 2020.
 13. Modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al RM nr. 54-57/302 din 08.04.2011.
 14. Aprobarea Programului de pregătire profesională continuă a avocaților şi de instruire inițială a avocaților stagiari pe perioada unui ciclu de 4 ani.
 15. Scutirea unor categorii de avocați de la plata contribuțiilor profesionale și radierea înregistrărilor cu privire la datoriile acestora în evidența contabilă a Uniunii Avocaților.
 16. Diverse.

Notă: Propunerile de modificare și completare ale Statutului profesiei de avocat, depuse în preziua Congresului avocaților, sau cele prezentate în cadrul lucrărilor Congresului nemijlocit de către delegați, nu vor fi dezbătute, fiind transmise spre analiză Consiliului Uniunii Avocaților și Grupului de lucru pentru perfecționarea reglementărilor legale referitor la exercitarea profesiunii de avocat, pentru dezbatere în proximă ședință a acestor propuneri.

Anexat găsiți materialele relevante Agendei Congresului din 22 Noiembrie 2019.

 

 

Materiale ataşate
pdf, 193 KB
pdf, 729 KB
pdf, 1 MB
pdf, 920 KB
pdf, 2 MB
pdf, 1 MB
pdf, 568 KB
pdf, 456 KB
pdf, 476 KB
pdf, 461 KB
pdf, 809 KB
pdf, 576 KB
pdf, 653 KB
pdf, 289 KB
pdf, 1 MB
pdf, 1 MB
pdf, 1 MB
pdf, 2 MB
pdf, 1 MB
pdf, 391 KB
pdf, 402 KB
pdf, 250 KB
pdf, 386 KB
pdf, 2 MB
pdf, 835 KB
pdf, 1 MB
pdf, 638 KB
pdf, 548 KB
pdf, 1015 KB
pdf, 361 KB
pdf, 1 MB
pdf, 424 KB
pdf, 494 KB
pdf, 1023 KB
pdf, 532 KB