Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Comrat
07.02.2020, ora:13.00
or. Comrat, str. Lenin 233, restaurantul ,,Atlantida”


EVENIMENTE
Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Comrat
07.02.2020 , Ora: 13.00, Locație: or. Comrat, str. Lenin 233, restaurantul ,,Atlantida”