ACTELE UA RECENTE
Decizia Decanului Baroului Cahul nr. 01 AG/2021 din 05.10.2021 privind desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Cahul din a. 2021
06.10.2021

Materiale ataşate
pdf, 93 KB