Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Chișinău
31.05.2019, ora:09:00
mun. Chișinău, Palatului Republicii, str. Maria Cibotari, 16
Atelier de lucru: ,,UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ÎN ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A FEMEILOR AVOCATE”.
15.06.2019, ora:09:00
sediul Uniunii Avocaților – mun.Chișinău, str. București, 46

Prima pagină  »  Noutați
Noutați
12.11.2018
Avocații și stagiarii sunt invitați la seminarul cu tema: "Protecția drepturilor minorităților naționale în instanțele de judecată și alte autorități publice: aspecte materiale și procedurale",
08.11.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova aduce sincere felicitări, cu sentimente profunde de mândrie, echipei de mini fotbal al avocaților moldoveni, care au urcat pe podiumul premianților în cadrul prestigioasei competiții „Cupa Centenarului marii Uniri 2018”.
07.11.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova (U.A.R.M.) invită entitățile specializate la concursul pentru selectarea companiei care va efectua auditul independent al situațiilor financiare ale organizației.
07.11.2018
Scopul general al funcţiei: Organizarea și desfășurarea activităţii financiar-contabile a Uniunii Avocaților, în conformitate cu Legea contabilităţii Nr. 113 din 27.04.2007, Legea contabilității și raportării financiare Nr. 287 din 15.12.2017 (în vigoare din 1 ianuarie 2019)
07.11.2018
Prin prezenta, Uniunea Avocaților din Republica Moldova vă aduce la cunoștință, că în perioada 1-3 noiembrie 2018, delegația UARM, la invitația oficială a gazdelor belaruse, a participat la lucrările Conferinței Internaționale de la Minsk cu genericul ”Avocatura, Statul și căile de interacțiune”
02.11.2018
Avocații sunt invitați la Seminarul cu tema: ”Satisfacții echitabile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului”, care va avea loc la 13 noiembrie 2018, între orele 13:00-17:00.
02.11.2018
Avocații sunt invitați la Seminarul cu tema: ”Satisfacții echitabile la Curtea Europene a Drepturilor Omului”, care va avea loc la 08 noiembrie 2018, între orele 13:00-17:00.
02.11.2018
Potrivit informației furnizate de contabilitatea Uniunii Avocaților la 1 noiembrie 2018 înregistrează datorii la plata defalcărilor în bugetul Uniunii Avocaților, inclusiv
02.11.2018
Avocații sunt invitați la Cursul de instruire de două zile cu tematica: ”Tehnici de pregătire și prezentare a unei cauze în fața instanței de judecată” care va fi organizat în zilele de 09 și 10 noiembrie 2018 (16 ore de instruire).
01.11.2018
La ședința extraordinară a Consiliului Uniunii Avocaților din 16.11.2018 va fi examinat proiectul Regulamentului cu privire la achiziția de bunuri, lucrări și servicii pentru necesitățile Uniunii Avocaților din Republica Moldova
01.11.2018
Scopul general al funcţiei: Organizarea și desfășurarea activităţii financiar-contabile a Uniunii Avocaților, în conformitate cu Legea contabilităţii Nr. 113 din 27.04.2007, Legea contabilității și raportării financiare Nr. 287 din 15.12.2017 (în vigoare din 1 ianuarie 2019),
01.11.2018
Avocații stagiari sunt invitați la Seminarul cu tema: ”Procedura Curții Europene a Drepturilor Omului”, care va avea loc la 06 noiembrie 2018, între orele 13:00-17:00.
01.11.2018
La 9 octombrie 2018, pe pagina oficială de internet a Uniunii Avocaților din Republica Moldova a fost publicat pentru dezbateri publice proiectul „Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”.
31.10.2018
Bate și ți se va deschide, vorbește și vei fi auzit - așa ne sugerează Cartea Cărților să procedăm, noi, creștinii pentru a răzbate spre Adevăr. Uniunea Avocaților „a bătut” la ușa Curții Constituționale cu implicarea plenară a colegului nostru, dlui avocat Tudor Osoianu
30.10.2018
La 29 octombrie 2018 Centrul de Instruire a Avocaților a Uniunii Avocaților în colaborare cu Președintele Judecătoriei Chișinău dr. Radu ȚURCANU, au organizat un eveniment cu participarea avocaților și judecătorilor Judecătoriei Chișinău
30.10.2018
În perioada 18-19 octombrie 2018 Uniunea Avocaților din Republica Moldova a participat la ședința Comitetului PECO, fiind reprezentată de domnul avocat Alexandru ȚURCAN, reprezentantul Uniunii Avocaților la CCBE și avocatul Emanoil PLOȘNIȚA, președintele Uniunii Avocaților.
29.10.2018
Prin prezentul, Uniunea Avocaților din republica Moldova amintește,  odată în plus,  că fiind, conform prevederilor statutare, o organizație necomercială și în afara oricăror angajamente politice, rămâne deschisă pentru colaborare și comunicare cu toate
26.10.2018
Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 908 din 19 octombrie 2018, Domniei sale avocatului Dumitru BEVZA (Biroul Asociat de Avocați ,,COMRAT”), pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul jurisprudenței, merite în promovarea principiilor fundamentale ale statului de drept și contribuției la apărarea drepturilor,
26.10.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova consideră necesar să vină cu acest mesaj pentru a concretiza unele chestiuni ce țin de prezentarea dosarului pentru înregistrarea contractului privind efectuarea stagiului profesional în avocatură.
26.10.2018
Având în vedere discuțiile din ultimele zile referitor la cine poate fi inclus în grupul AvocatulMD, cine se face responsabil pentru opiniile personale ale utilizatorilor înregistrați și multiplele cereri de înscrieri la acest grup, consider că sunt necesare unele precizări.
25.10.2018
IREX Europa, organizație publică din Franța și partener național al Fondului Ucrainean pentru Femei invită avocații să participe la o sesiune de instruiri, care vor fi organizate atât în țară, cât și peste hotare.
18.10.2018
În fiecare an, la 19 octombrie cu deosebită bucurie ne scufundăm în lumea cuvintelor pentru a găsi cele mai frumoase dintre ele, care ar exprima sincerele noastre felicitări cu ocazia Zilei Juristului
17.10.2018
La 13 octombrie 2018 la Complexul turistic ”Vatra” a avut loc a doua ediției a Spartachiadei profesiilor juridice din Republica Moldova
15.10.2018
La 12 octombrie 2018 Uniunea Avocaților a înregistrat la Curtea Supremă de Justiție un recurs în interesele legii. Motivele pentru care a fost declarat recursul în interesele legii a fost aplicarea neuniformă de către instanțele judecătorești a prevederilor art. 4397 ,,Confiscarea specială” din Codul Contravențional,
12.10.2018
Propunem în atenția dumneavoastră Orarul prealabil al instruirilor inițiale și continue planificate de Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din R.M. pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2018. Orarul va fi completat pe parcurs cu seminarele în curs de elaborare.
11.10.2018
La inițiativa Uniunii Avocaților din Republica Moldova și cu implicarea plenară a colegului nostru dlui avocat Tudor OSOIANU și fiind susținută de colegul nostru dl avocat deputat în Parlamentul Republicii Moldova Ion CASIAN, a fost sesizată Curtea Constituțională
09.10.2018
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (6) Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a elaborat proiectul ,,Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”.
09.10.2018
Uniunea Avocaților cu implicarea plenară a dlui avocat Alexandru TURCAN a elaborat și expediat președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor o adresare prin care solicităm respectarea principiului echității fiscale la impozitarea avocaților
09.10.2018
Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din R.M., în parteneriat cu ”Amnesty International Moldova”, în cadrul Clubului Avocaților, organizează pentru avocați și stagiari
04.10.2018
La 13 octombrie 2018, ora 09.00, în or. Vadul lui Vodă, Complexul turistic ”Vatra” se va da startul ediției II a Spartachiadei profesiilor juridice din Republica Moldova.
28.09.2018
Vă reamintim că urmare hotărârii Consiliului Uniunii Avocaților nr.UA/C/18/53 din 12 mai 2018, Congresul ordinar al avocaților din Republica Moldova va avea loc pe data 5 octombrie 2018, cu începere de la ora 10.00, str. 31 August 1989, 129, Chișinău (sediul Casei Sindicatelor), înregistrarea delegaților de la ora 9.00.
28.09.2018
Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova anunță prelungirea termenului concursului privind angajarea Secretarului General interimar până la 20 octombrie 2018.
25.09.2018
La 8 septembrie 2018, Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat proiectul bugetului pentru anul 2019, care urmează a fi propus Congresului Avocaților din 5 octombrie 2018 pentru aprobare.
24.09.2018
La data de 21 septembrie 2018 executorii judecătorești din Republica Moldova s-au întrunit în cel de-al XII-lea Congres. În cadrul lucrărilor acestui Congres executorii judecătorești au ales și președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.
24.09.2018
În contextul Proiectului MD19 – ”Îmbunătățirea cadrului de soluționare a disputelor civile”, derulat cu suportul Fondului pentru Bună Guvernare inițiat de Guvernul Marii Britanii, la 20-21 Septembrie,
24.09.2018
Consiliul Europei în cooperare cu Centrul de Instruire al Avocaților din Republica Moldova anunță selectarea a 30 participanți (avocați și avocați stagiari) la cursul on-line al Programului HELP „Criterii de Admisibilitate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”.
21.09.2018
Autorii acestor publicații au făcut un schimb de opinii la acest subiect, utilizând pe alocuri argumente tăioase, unii menționând că roba de avocat nu mai are nici o importanță în cadrul procesului de judecată, alții dimpotrivă expuneau o opinie pozitivă ce ține de importanța robei.
19.09.2018
Muzeul Memorial de la Caen Normandy (Franța), organizează un concurs cu genericul “Drepturile Omului”. Evenimentul va fi organizat la Caen Normandy (Franța).
18.09.2018
Vă invităm să vizionați VIDEO seminarul cu tema: “Noul regim al nulității actelor juridice în lumina Legii de modernizare a Codului Civil”.
18.09.2018
Cu implicarea plenară a dlui avocat Alexandru TURCAN a fost elaborată adresarea către președintele Parlamentului Republicii Moldova, dl Andrian CANDU, privind reducerea cotei impozitului pe venit de la 18% la 12%.
17.09.2018
Potrivit prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, avocații indiferent de formele de organizare a profesiei de avocat, sunt entități raportoare și efectiv
17.09.2018
Consiliile Americane pentru Învățământ Internațional din Moldova anunță deschiderea concursului pentru selecția finaliștilor în cadrul Programului Professional Fellows (Programul de Stagiu Profesional în SUA), runda 6 septembrie – 5 noiembrie 2018.
17.09.2018
Centrul de Instruire a Avocaților în parteneriat cu Pricewaterhouse Coopers Moldova (PwC), care a acordat asistență în procesul de elaborare a modificărilor la Codul de procedură civilă (CPC),
11.09.2018
Stimați colegi avocați și avocați stagiari, Uniunea Avocaților din Republica Moldova își propune încheierea la 13 septembrie 2018 evenimentelor cu ocazia ,,Zilei Avocatului”.
10.09.2018
La data de 9 Septembrie, în Republica Moldova este adus onorul celor care își valorifică la maxim simțul demnității profesionale prin intermediul exercitării libere a profesiei de avocat.
10.09.2018
Stimați avocați și avocați stagiari, Cu ocazia Zilei Avocatului, sărbătorită în fiecare an la data de 9 septembrie, Jurnalista Elena ROBU a realizat un interviu cu directoarea Centrului de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, Viorica GRECU.
08.09.2018
Stimați colegi Avocați, Vă felicit cu ocazia Zilei Avocatului în Republica Moldova, pe care o sărbătorim la 09 septembrie în fiece an!
07.09.2018
În legătură cu Ziua Avocaturii, Uniunea Avocaților din Republica Moldova anunță zilele 7, 8, 9, 10 septembrie 2018 - zilele ușilor deschise, unde se invită toți doritorii de a beneficia de consultații juridice (consultații PRO BONO).
06.09.2018
Stimați colegi avocați și avocați stagiari, Se expune pentru dezbateri publice proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative elaborat de domnul avocat Dumitru BULIGA.
06.09.2018
Stimați colegi Avocați! Asociația „Femeile Avocate din Moldova” vine cu o declarație în loc de tradiționala felicitare de Ziua Avocaturii, care se sărbătorește la 9 septembrie. Cu regret, nu avem prea multe motive de sărbătorire...

101 - 150 din 745