Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Chișinău
31.05.2019, ora:09:00
mun. Chișinău, Palatului Republicii, str. Maria Cibotari, 16
Atelier de lucru: ,,UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ÎN ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A FEMEILOR AVOCATE”.
15.06.2019, ora:09:00
sediul Uniunii Avocaților – mun.Chișinău, str. București, 46

Prima pagină  »  Noutați
Noutați
05.09.2018
Ocazie deosebită de a Vă comunica despre festivitatea de participare în zilele de 24-25 august a.2018, la invitația colegilor avocați din cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România, la ședința de lucru a Consiliului și Comisiei Permanente a UNBR-lui, dedicată Anului Centenar, care și-a desfășurat lucrările în incinta Palatului Culturii din municipiul Iaşi, în Sala voievozilor
04.09.2018
Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din R.M. organizează pentru avocați și avocați stagiari, în parteneriat cu ”Amnesty International Moldova”, în cadrul Clubului Avocaților, Seminarul cu tema “Noul regim al nulității actelor juridice în lumina Legii de modernizare a Codului Civil”.
04.09.2018
În legătură cu Ziua Avocaturii, Uniunea Avocaților din Republica Moldova anunță zilele 7, 8, 9, 10 septembrie 2018 - zilele ușilor deschise, unde se invită toți doritorii de a beneficia de consultații juridice (consultații PRO BONO).
03.09.2018
Proiectul comun UA/CoE ,,Combaterea Corupției prin Aplicarea Legii și Prevenire (CLEP)”, în parteneriat cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), organizează o instruire cu durata de 1 zi în domeniul Combaterii Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (sb/ft) pentru notari și avocați din Republica Moldova.
30.08.2018
Stimați colegi avocați și avocați stagiari, Uniunea Avocaților din Republica Moldova Vă invită marți, 4 septembrie 2018, ora 16.00 la lansarea de carte ,,Sunt un simplu cetățean. Prin știință și credință spre adevărˮ, autor avocatul Mihai Corj.
30.08.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova Vă invită miercuri, 5 septembrie 2018, ora 16.00 la lansarea activității scriitoricești a dlui avocat, colegului nostru Boris Druță.
24.08.2018
Astăzi, 27 august 2018, Republica Moldova îşi serbează cea de-a 27 aniversare a independenței, iar la 31 august – Sărbătoarea Națională, “Limba Noastră”.
23.08.2018
Congresul ordinar al avocaților din Republica Moldova va avea loc pe data 5 octombrie 2018
21.08.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova a elaborat proiectul Regulamentului cu privire la achiziția de bunuri, lucrări și servicii pentru necesitățile Uniunii Avocaților
21.08.2018
Invităm avocații licențiați să participe la un nou Curs de instruire continuă organizat de ABA ROLI Moldova în parteneriat cu Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din R.M.
09.08.2018
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie organizează Conferința internațională dedicată aniversării a 25 de ani de la fondarea Curții de Arbitraj.
02.08.2018
Avocații stagiari sunt invitați la seminaul cu tema: ”Procedura Curții Europene a Drepturilor Omului”
02.08.2018
Avocații stagiari sunt invitați la seminaul cu tema ”Procedura Curții Europene a Drepturilor Omului”
02.08.2018
Stimați avocați și avocați stagiari din Ungheni și Nisporeni, Centrul de Instruire a Avocaților organizează la Ungheni, la data de 17 august 2018, între orele 13:00 și 17:00, seminarul cu tema:
01.08.2018
Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova anunță prelungirea termenului concursului privind angajarea Secretarului General interimar până la 15 septembrie 2018.
23.07.2018
Anunțăm avocații și avocații stagiari că Centrul de Instruire a Avocaților a desfășurat la 18, 19 și 20 iulie în cadrul Uniunii Avocaților primele cursuri de instruire fără parteneriat și finanțare din exterior.
20.07.2018
Reamintesc că la 17 octombrie 2017 aproximativ la orele 08.05 min dl avocat Vitalie ȚAULEAN, în vederea asigurării asistenței juridice, s-a prezentat la Procuratura Generală împreună cu Boris GUȚU și Aurelia GUȚU, care au fost citați de către procurorul secției minori și drepturile omului, Marian TOMIC, privitor la cazul investigat în cadrul procesului penal nr. 197
20.07.2018
Ministerul Justiției al Republicii Moldova a elaborat proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea Codului de procedură penală a Republicii Moldova.
13.07.2018
În perioada 21-22 iunie 2018 a avut loc Conferința anuală a Programului European pentru Formarea Juriștilor în Domeniul Drepturilor Omului (Programul HELP), care a adunat reprezentanți ai Institutelor de Justiție și Barourilor de Avocați din 47 de state.
11.07.2018
Asociația pentru Justiție Penală Participativă (AJPP) în parteneriat cu Inspectoratul Național de Probațiune și UNICEF Moldova, implementează proiectul "Dezvoltarea și implementarea programului probațional primar obligatoriu în trei raioane ale Republicii Moldova".
06.07.2018
În contextul solicitărilor unor instanțe de judecată de a confirma sau a infirma calitatea de avocat stagiar a dlui Sardari Marin, Uniunea Avocaților din Republica Moldova comunică următoarele:
06.07.2018
Astăzi 6 iulie 2018 este zi de doliu pentru comemorarea băștinașilor noștri, părinților, fraților și surorilor noastre, moșilor și strămoșilor noștri - victime a celui de-al doilea val de deportări (5-6 iulie 1949).
05.07.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova în colaborare cu Barourile de avocați își propune concretizarea și definitivarea listelor avocaților cu drept de exercitare, avocaților care și-au suspendat activitatea de avocat și a avocaților care și-au încetat activitatea de avocat.
04.07.2018
Invităm avocații la Cursul de instruire de două zile cu tematica: ”Tehnici de pregătire și prezentare a unei cauze în fața instanței de judecată”, care se va desfășura în zilele de 19 și 20 iulie 2018.
04.07.2018
Curtea Constituțională examinează sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) și art. 43 alin. (3) lit. d) și alin (4) din Legea nr.1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură
03.07.2018
MIEPO anunţă tender pentru achiziționarea serviciilor de consultanță în elaborarea mecanismului de suport pentru soluționarea disputelor investitorilor străini.
23.06.2018
De Ziua Internațională pentru Sprijinirea Victimelor Torturii, Consiliul Uniunii Avocaților la 9 iunie 2018 a hotărât declanșarea unei acțiuni de protest împotriva aplicării excesive a măsurii preventive sub formă de arest.
22.06.2018
Stimați avocați, La 29 iunie 2018 ABA ROLI organizează CONFERINȚA ANUALĂ A ACTORILOR DIN DOMENIUL JUSTIȚIEI CU GENERICUL ,,Justiția în Republica Moldova: realizări, provocări și perspectiveˮ...
18.06.2018
Stimați avocați și avocați stagiari, Extindem termenul până la 23 iunie curent cu solicitarea repetată de implicare a dumneavoastră de formulare a câte 3 (trei) subiecte de interes major pentru instruirea dumneavoastră personală.
18.06.2018
Centrul de Instruire a Avocaților a găzduit vineri, 15 iunie 2018, un eveniment remarcabil în cadrul căruia au fost înmânate certificate de absolvire către trei avocați care au susținut cu succes sarcinile în cadrul formării de formatori (ToT) al Programului HELP.
15.06.2018

14.06.2018
Stimați colegi avocați, avocați stagiari, Ministerul Justiției al Republicii Moldova a elaborat proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (aspecte de procedură civilă și penală).
14.06.2018
Centrul de Instruire a Avocaților invită avocații și avocații stagiari la discuții în cadrul Clubului Avocaților cu privire la “Standardele de nondiscriminare și litigarea strategică a cazurilor de discriminare”. Clubul este constituit din prezentare, întrebări și răspunsuri și va avea loc joi, 28.06.2018, între orele 17.00-19.00, sala Saxophone, hot. JAZZ (str. Vl. Parcalab 72).
14.06.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova anunță concurs
13.06.2018
Stimați avocați și avocați stagiari, Centrul de Instruire a Avocaților solicită implicarea dumneavoastră activă cu rugămintea să indicați fiecare câte 3 (trei) subiecte de interes major pentru instruirea dumneavoastră personală.
05.06.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova anunță concurs de selectare a unei firme de construcție pentru efectuarea lucrărilor de reparație interioară în anexa sediului Uniunii din str. București 46.
30.05.2018
Astăzi, la convocarea Președintelui Uniunii Avocaților din Republica Moldova, a avut loc prima ședință a Consiliului Centrului de Instruire a Avocaților. În cadrul ședinței dl Iurie Mărgineanu a fost ales unanim prin vot secret în calitate de Președinte al Consiliului Centrului.
30.05.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova a expediat în adresa Serviciului Fiscal de Stat avizul la proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 09 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, forma DAJ17 (se anexează).
30.05.2018
Centrul de Instruire a Avocaților invită avocații și avocații stagiari la o dezbatere cu tema: ”Dilemele etice în sistemul judiciar”.
22.05.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova a recepționat la data de 21 mai curent o adresare din partea Serviciului Fiscal de Stat, prin care se solicită aviz asupra proiectului Ordinului Ministerului Finanțelor privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 09 din 15 ianuarie 2018
21.05.2018
ABA ROLI Moldova în parteneriat cu Uniunea Avocaților din Republica Moldova anunță înscrierea la două cursuri de instruire la distanță, create pentru avocați și avocați stagiari cu tema:
25.04.2018
Stimați colegi, avocați a Baroului din circumscripția Curții de Apel Chișinău, Prin Decizia nr. 13 a Decanului interimar al Baroului din circumscripția Curții de Apel Chișinău din 17.04.2018, a fost convocată o nouă Adunare Generală ordinară a avocaților Baroului din circumscripția Curții de Apel Chișinău, pentru data de 26 aprilie 2018.
24.04.2018
Asociația Tinerilor Avocați în cooperare cu Uniunea Avocaților din Republica Moldova și Asociația Europeană a Avocaților (Association Europeenne des Avocats European Association of Lawyers – AEA-EAL http://aea-eal.eu ) organizează seminar cu genericul ”Exercitarea Profesiei de Avocat în Context European”.
23.04.2018
Decizia nr. 13 a decanului interimar al Baroului de avocați din circumscripția Curții de Apel Chișinău privind convocarea Adunării Generale ordinare a Avocaților Baroului Chișinău se anexează.
19.04.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova publică traducerea în limba română a fișei tematice CEDO, referitoare la secretul profesional al avocatului. Aceasta este o sinteză la zi (fiind publicată pe site-ul CEDO în luna ianuarie 2018) și cuprinde hotărârile CEDO revelatoare pentru interpretarea art. 8 din Convenția drepturilor Omului,
18.04.2018
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a solicitat Comitetul de Miniștri să elaboreze și să adopte o Convenție europeană privind profesia de avocat. Prin Recomandarea 2121 (2018) din 24 ianuarie curent, APCE recunoaște rolul specific al avocaților în administrarea justiției și poziția centrală pe care o au avocații în calitate de protagoniști și intermediari între public și instanțele de judecată
18.04.2018
Stimate avocate și avocați! Asociația Femeilor Avocate din Republica Moldova, împreună cu ABA ROLI Moldova, vă invită la Atelierul de lucru cu tema ”Drepturile economice și sociale ale avocaților și consolidarea profesiei de avocat în Republica Moldova”,
12.04.2018
Decizia nr. 11 a decanului interimar al Baroului de avocați din circumscripția Curții de Apel Chișinău privind convocarea Adunării Generale ordinare a Avocaților Baroului Chișinău se anexează.
12.04.2018
Uniunea Avocaților aduce la cunoștință că în perioada 17 aprilie – 4 mai, Programul Justiție Transparentă va organiza un sondaj de satisfacție a justițiabililor în Curțile de Apel ale Republicii Moldova.
06.04.2018
Grupul Resursă pentru Drepturile Omului constiuit în baza cooperării între NORLAM, ABA ROLI, Institutul Național de Justiție (INJ), Consiliul Superior al Magistraturii și Procuratura Generală, invită avocații să se înregistreze pentru participare la umătorul curs.

151 - 200 din 745