Prima pagină  »  Noutați
Comunicat de presă !!!
24.10.2016

    Vineri, 21 octombrie 2016, a fost publicat, în Monitorul oficial al RM, Regulamentul privind accesul în sediile instanțelor judecătorești. Era un act așteptat, menit să reglementeze niște proceduri demult necesare care, de multe ori, au lăsat loc de interpretări și de fapte manipulative.

   Într-adevăr, acest act, stabilește niște reguli concrete de acces în instituțiile de judecată. Scopul fiind securitatea edificiilor și a personalului, inclusiv a vizitatorilor.

   Dar, nu știm din care motive anume, acest act conține mai multe reglementări care contravin prevederilor legilor organice, Constituției, Convenției Europene a Drepturilor Omului la care Republica Moldova este parte.

Așadar:

• Pct. 22 este abuziv. CSM nu poate, contrar prevederilor legii, să excludă un martor printr-un Regulament. CPP și CPC stabilesc expres persoanele care nu pot fi audiate în calitate de martor.

• La pct.21 este înscrisă prevederea că, pentru a asista la proces „alte persoane” vor prezenta copia buletinului de identitate și o cerere scrisă cu cel puțin 30 de minute până la ședința care urmează a fi autorizată de către președintele ședinței. Presa (doar cea acreditată de CCA) urmează să depună o cerere scrisă cu cel puțin 24 de ore până la ședință. Nu este clar, unde se depune cererea din moment ce persoanei nu i se permite accesul în instanță, cine înregistrează acea cerere, cine o duce președintelui ședinței, când va examina și semna președintele ședinței această cerere odată ce judecătorii examinează aproape fără pauze cauze.

• La pct. 36 lit. „d”, e prevăzut: „să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau informații că au săvârșit „infracțiuni sau alte fapte ilicite la obiectul păzit”. Credem că e un text neclar, care ar lăsa loc pentru și mai multe interpretări decât au fost până la acest regulament. Ne întrebăm: bine, l-au oprit și l-au legitimat și ce-i mai departe? Ce urmează?

• Nu avem nimic împotriva instalării camerelor video, a detectorului de metale, dar ceea ce ține de „accesul altor persoane „în baza „unei cereri”, precum și accesul presei, la fel – în baza unei cereri depuse cu 24 de ore înainte de ședință, sunt aberante. Aceste prevederi sunt antidemocratice și antireformatorii, într-un cuvânt, sunt ilegale or instanțelor de judecată li se aplică niște reguli caracteristice unui penitenciar.

• Ca să fim înțeleși corect: pe avocați îi afectează faptul că justițiabilii sunt obligați să facă ceea ce nu este corect, or, adevărul este mai presus de orice, iar respectarea drepturilor omului este cartea noastră de căpătâi.

    În concluzie, menționăm faptul că acest Regulament care are răsfrângere nu numai asupra judecătorilor și a angajaților instanțelor, dar și asupra justițiabililor, precum și asupra „altor persoane”, a fost aprobat fără a solicita avizul Uniunii Avocaților. Or, noi, avocații, suntem acei care stăm la straja respectării drepturilor și libertăților omului și nu acceptăm derogări de la legea națională și cea internațională la care suntem parte.

Nina Lozan, președintele Uniunii Avocaților