Prima pagină  »  Noutați
Regulamentul Centrului pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și Regulamentul cu privire la instruirea avocaților și avocaților stagiari spre discuții
28.11.2016

Stimaţi colegi,

Strategia Uniunii Avocaţilor din Moldova pentru anii 2016-2020, adoptată de Consiliul Uniunii în februarie 2016, stabileşte drept unul din obiective creşterea calităţii asistenţei juridice calificate acordate de avocat prin organizarea procesului de formare profesională iniţială şi continuă.  

Art. 54 alin.(1) lit. i) al Legii cu prvire la avocatură obligă fiecare avocat să urmeze anual cursuri de formare profesională continuă, în volum de cel puţin 40 de ore, conform planului aprobat de Consiliul Uniunii Avocaţilor, aceste cursuri finalizînd cu prezentarea unui raport, iar, conform art. 18 alin.(1) lit. b) din Statutul profesiei de avocat, avocatul stagiar este obligat să urmeze cursuri de formare iniţială. Durata cursurilor de formare iniţială nu poate fi mai mică de 80 de ore în decursul stagiului profesional.

Deşi unele activităţi au fost întreprinse, per general, până la moment, Uniunea este restanţieră la organizarea, aşa cum ne-am dori, a procesului de instruire pentru avocaţi şi avocaţi stagiari.  Consiliul Uniunii a discutat de numeroase ori această problemă, iar mai mulţi membri ai Consiliului au fost numiţi responsabili de acest domeniu.

În vara acestui an un grup de lucru format din avocaţi şi stagiari, cu implicarea activă a ABA ROLI şi ATA, a finalizat elaborarea următoarelor proiecte:

 

  • Regulamentul Centrului pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (anexat).  El este necesar pentru instituţionalizarea unei subdiviziuni în Cadrul UA, formată din 5 membri, care ar gestiona problemele legate de instruire; 
  • Regulamentul cu privire la instruirea avocaților și avocaților stagiari (anexat).  El reglementează identificarea necesitaților de instruire; acreditarea cursurilor desfăşurate de ONGuri şi alţi parteneri ai UA; planificarea instruirii de către Centru; modul de selectare a formatorilor; furnizarea eficientă a cursurilor cu participare fizică sau prin intermediul instruirii la distanță (îm fişierul arhivă veţi vedea cum arată la moment Platforma de instruire la distanţă a avocaţilor şi avocaţilor stagiari, institută de ABA ROLI); evaluarea fiecărui curs de instruire; monitorizarea frecvenței la cursul de instruire.  În august 2016, la comanda Oficiului Consiliului Europei în RM, a fost pregătit Studiul de evaluare a opiniei membrilor Uniunii Avocaților vizavi de programul de instruire a avocaților etc.  Mulţi din voi au participat la sondajul organizat pentru pregătirea acestui studiu (vedeţi fişierul arhivă anexat, deşi anterior studiul a fost expediat în această Reţea).  

La 18 noiembrie 2016 membri ai organelor Uniunii Avocaţilor şi colegi avocaţi au participat la 
Conferința internațională "Admiterea în profesie și formarea continuă a avocaților: cele mai bune practici ale barourilor și uniunilor europene de avocați", unde experţi din străinătate au prezentat modul de furnizare a instruirii în cadrul barourilor (doritorii pot consulta prezentările experţilor din Georgia, Franţa, Finlanda, Irlanda, în limba engleză, în fişierul arhivă anexat) şi s-au discutat cele mai bune practici care pot fi preluate de Uniunea Avocaţilor.  În linii mari, proiectele de Regulamente elaborate corespund cu tendinţele şi abordările din alte state.

Prin urmare, solicităm respectuos tuturor celor interesaţi să facă cunoştinţă cu materialele şi cu proiectele de regulament şi să facă critici sau propuneri până în 12 decembrie 2016 fie direct în rețeaua avocatul.md, fie la adresa dlui Octavian Cazac <octavian.cazac@turcanlaw.md>  sau la adresa de email a Uniunii Avocaţilor <
uniunea.avocatilor.rm@gmail.com>. 

Materiale ataşate