Prima pagină  »  Noutați
Conferința de presă „Sistemul inoculează frica în avocați”
01.03.2017

Sistemul inoculează frica în avocați!

COMUNICAT DE PRESA

Uniunea Avocaților din Republica Moldova este pusă încontinuu în situația de a contracara vehement nenumăratele și repetatele cazuri de abuzuri ale funcționarilor de stat față de avocați. În acest context, la 22 decembrie 2016, Uniunea Avocaților a făcut publică adresarea avocaturii către demnitarii statului, prin care a cerut un  lucru absolut legal: aplicarea corectă a legii, în conformitate cu prevederile ei concrete față de avocați. În aceeași adresare au fost enumerate o serie întreagă de încălcări comise de funcționarii statului față de avocați, printre acestea fiind și acțiunile de intimidare a avocaților Veaceslav Țurcan și Maxim Belinschi.

Uniunea Avocaților a solicitat și ajutorul CCBE în sensul elucidării problemei date. Concis, prompt, în cunoștință de cauză și cu referiri pertinente la legislația internațională, răspunsul CCBE a venit neîntârziat și este unul de susținere a acțiunilor întreprinse de Uniunea Avocaților pentru a apăra  breasla și a nu permite imixtiunea de orice fel  în activitatea profesională a avocaților.

Demnitarii de pe loc nu au reacționat în niciun fel, nici n-au expediat Uniunii Avocaților vreun răspuns, din contra, acțiunile de intimidare și de atac asupra independenței profesionale a avocaților continuă. Din lista încălcărilor menționate în mesajul anterior nu a dispărut niciuna. Din contra, avocații se aleg cu noi și noi procese penale.

În momentul de față, suntem puși în situația de a reacționa din nou, fiindcă abuzurile și încălcările funcționarilor statului continuă, presând avocații, fapt prin care atacă dreptul apărătorilor la independență și libertatea de exercițiu în profesie. Mai mult decât atât, colegilor noștri li se intentează dosare penale în baza unui articol neaplicat până acum în instrumentarea cauzelor penale. Si dacă avocații Veaceslav Țurcanu și Maxim Belinschi, până nu demult, aveau intentat câte un dosar, acum  fiecare dintre ei are câte două dosare în derulare! E vorba de articolul 3521 (Falsul în declaraţii) din Codul penal – o normă  care conține multe semne de întrebare.

Din norma penală conținută în art.3521 CP izvorăsc erori de încadrare juridică deviată de la conținutul temeiului juridic al răspunderii penale pentru această infracțiune, erori de interpretare a faptei, erori de aplicare a legii prin analogie sau prin extensiune a prevederilor normei date, or, nu este clar dacă avocații pot fi subiecți ai acestei componente de infracțiune sau nu.  Cauza acestor erori o constituie:

·         lipsa totală a interpretărilor doctrinare ale infracțiunii conținută în norma respectivă;

·         lipsa unei practici judiciare relevante (nu există niciun caz de aplicare a normei din art.3521CP;

·         și interesul subiectiv al funcționarilor din sistem.

Reiterăm acțiunile noastre de protest împotriva încercării de intimidare și de tragere la răspundere penală a unor avocați pe motive arbitrare și nedrepte. Declarăm că abuzurile admise împotriva avocaților Țurcan V. și Belinschi M. contravin legislației naționale și standardelor internaționale în materie penală, iar acțiunile care izvorăsc din existența acestor acte denaturează conceptul statului de drept.

Acest fapt creează un precedent grav în justiție: inocularea fricii în acțiunile apărătorilor drepturilor și libertăților persoanelor, frica de o eventuală și nedreaptă răspundere penală din cauza unor declarații pe care avocatul le face, la anumite etape ale procesului penal, folosind informațiile clientului său, el – avocatul – neavând obligaţiunea sau capacitatea de verificare a autenticității şi veridicității acestora.

Ca și Uniunea Avocaților, CCBE „consideră că dosarele deschise pe numele avocaților Țurcanu V. și Belinschi M. sunt disproporționate și nefondate”. CCBE condamnă orice astfel de acțiuni ale autorităților de stat, deoarece acestea afectează reprezentarea juridică corectă și statul de drept în general.

            Ne adresăm organismelor internaționale, conducătorilor din sistemul de justiție, societății civile să contribuie, prin orice căi, la eliminarea definitivă a devierilor de comportament ilegal al funcționarilor de stat în raport cu avocații. Protejând avocații de abuz, vom proteja și vom apăra libertatea fiecărei persoane care vrea să-și găsească adevărul în instanță.

            Uniunea Avocaţilor va apăra și va opta, așa cum a făcut întotdeauna, doar pentru  funcționarea cadrului legal în activitatea profesională a avocaților și va protesta cu fermitate împotriva oricăror manifestări de voluntarism subiectiv de încălcare a legii, prin intimidare, marginalizare sau prin orice alt fel de manifestare, în raport cu avocații în exercitarea activităților specifice profesiei.

 

În acest sens, cerem:

  1. Parlamentului Republicii Moldova interpretarea articolului 3521 CP.
  2. Să fie suspendată urmărirea penală în cauzele penale ale avocaților Țurcan și Belinschi până la elucidarea, în fapt și în drept, a legalității prevederilor din articolul 3521 CP.
  3. Ministerului Justiției să înainteze de urgență un proiect de modificare a legii penale și contravenționale prin care activitatea avocaților să fie protejată de orice tip de imixtiune, iar funcționarii organelor de stat, care fac uz de imixtiune, să fie supuși răspunderii legale.
  4. În funcție de conținutul răspunsurilor și al acțiunilor organelor de decizie la primele 3 puncte din Hotărârea din 24 februarie 2017 a Consiliului Uniunii Avocaților și de promptitudinea acestora, ne rezervăm dreptul de a convoca Congresul extraordinar al avocatilor în cadrul căruia avocatii vor decide alte căi de rezistență și de protecție a profesiei.

 

 

Nina Lozan,

președintele Uniunii Avocaţilor