Prima pagină  »  Noutați
Declarația Uniunii Avocaților privind garantarea independenței în înfăptuirea actului justiției, inclusiv în ceea ce ține de cazurile de adoptare a măsurilor preventive în cauze penale
03.03.2017

 

24 februarie 2017

mun. Chișinău                                                                          

                                                                                                                                                         Către:            

Procuratura Generală,

dlui Eduard Harunjen, procuror general

 

Consiliul Superior al Magistraturii,

dlui Victor Micu, președinte

 

Copie: Ministerul Justiției din Republica Moldova,

domnului Vladimir Cebotari, ministru

 

Curtea Supremă de Justiție,

dlui Mihai Poalelungi, președinte

 

Stimați demnitari,

            În baza informațiilor publice la zi, prin prezenta adresare, Uniunea Avocaţilor, în calitatea sa de unic organ suprem de autoadministrare al avocaţilor, intervine prompt și își exprimă îngrijorarea cauzată de acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) la pornirea urmăririi penale şi tragerea la răspundere penală a unui judecător din cadrul Judecătoriei Chişinău pe motiv de respingere a demersului procurorului de a prelungi măsura preventivă sub formă de arest.

           Uniunea Avocaților nu exclude posibilitatea sau necesitatea de a atrage la răspundere judecătorii pentru comiterea unor fapte ilegale în cadrul procesului de înfăptuire a actului de justiție, dar faptele care pot fi incriminate trebuie să fie formulate de lege exhaustiv (de ex., acte de corupție, falsificarea sau tăinuirea probelor, alte acțiuni ilegale ce însoțesc procedura adoptării unui act judecătoresc).  Sistemul judecătoresc a fost conceput și organizat ca un mecanism de verificare și de corectare a deciziilor instanțelor inferioare care au fost interpretate eronat. Oricine dintre judecătorii din Republica Moldova are dreptul de a interpreta legea și de a da o soluție în temeiul intimei convingeri fără  presiuni la înfăptuirea actului de justiție.

          Exceptând acest fapt, în ultima perioadă, avocații constată cu îngrijorare aplicarea excesivă și nejustificată a măsurii preventive sub formă de arest în privința clienților lor. Cazurile care justifică aplicarea măsurii preventive excepționale sub formă de arest sau prelungirea acesteia au fost clar expuse în Recomandarea nr. R(80)11 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind arestul în timpul procesului și în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), inclusiv în cauzele împotriva Republicii Moldova. La acest capitol, cu părere de rău, Republica Moldova se află printre ”campioanele” dosarelor în care CEDO a constatat violarea dreptului la libertate și la siguranță, drept garantat de articolul 5 al Convenției. Conform bazei de date HUDOC a CEDO, din 2004 și până în prezent, Curtea a constatat violarea articolului 5 al Convenției în 48 de cauze împotriva Moldovei, ceea ce reprezintă o rată de pierdere de 100% a dosarelor examinate în fond de către Curte.  Cu toate acestea, niciunul dintre judecătorii responsabili de violarea drepturilor în baza articolului 5 al Convenției nu a fost tras la răspundere pentru dispunerea arestării persoanelor contrar prevederilor Convenției. Dimpotrivă, a fost inițiată urmărirea penală împotriva unui judecător, care a ”îndrăznit” să nu aplice măsura preventivă sub formă de arest cerută de procurori.

           Cazul judecătorului din cadrul Judecătoriei Chişinău nu ține de legalitatea sau ilegalitatea deciziei adoptate de către acesta. Decizia CSM, adoptată la demersul Procurorului General, este un semnal, pentru toți judecătorii de instrucție din Republica Moldova, menit să descurajeze orice tentativă de a expune un alt punct de vedere decât acel al procurorilor sau al organelor de anchetă în privința aplicării măsurilor preventive în cadrul urmăririi penale.

             În cazul eschivării de la urmărirea penală a persoanelor cărora nu le-a fost aplicată măsura preventivă sub formă de arest,  statul Republica Moldova are suficiente mecanisme și pârghii pentru a iniția aducerea acestora în fața organelor de anchetă (darea în căutare, inclusiv prin intermediul Interpol etc.). Or, faptul eschivării unei persoane de la acțiunile procesuale în cadrul urmăririi penale nicidecum nu poate constitui temei pentru a considera o decizie a judecătorului de instrucție să aplice o măsură preventivă non-privativă de libertate drept una ilegală.

          În această ordine de idei, Uniunea Avocaților consideră că judecătorilor trebuie să le fie garantată independența în înfăptuirea actului de justiție, inclusiv în ceea ce ține de cazurile de adoptare a măsurilor preventive în cauzele penale. Orice presiune exercitată asupra judecătorilor, manifestată prin intentarea dosarelor penale, atragere la răspundere disciplinară etc. pentru opiniile exprimate, interpretare a legislației Republicii Moldova sau a aplicării jurisprudenței CEDO, urmează a fi calificată drept imixtiune în actul înfăptuirii justiției.

 

Cu respect,

președintele Uniunii Avocaţilor         

Nina Lozan