Prima pagină  »  Noutați
Viața privată a avocaților versus legea...
31.05.2017

31 mai 2017

mun. Chișinău

 

În atenția:    Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

MD-2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 75

Ministerului Justiției al Republicii Moldova

MD-2012, mun. Chişinău, Str. 31 August 1989, nr. 82

Procuraturii Generale a Republicii Moldova

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, nr. 26

Centrului de investigații Jurnalistice

MD-2009, Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 66

Instituțiilor mass-media

   

La 12 mai 2017, mai multe instituții media din Republica Moldova au difuzat știrea prin care se menționa că avocatul Eduard Rudenco, aflându-se în compania unei prostituate, ar fi fost prins beat la volan de către organele de poliție.

 Întru confirmarea informației dezvăluite de mass-media, publicului i-au fost prezentate imagini video surprinse cu o cameră, însă fără a se elucida identitatea autorului imaginilor și motivul ingerinței în viața privată a dlui Eduard Rudenco.

Ținem să atragem atenția tuturor asupra faptului că, la momentul difuzării știrii despre pretinsele acțiuni ilegale și amorale ale avocatului Rudenco, vinovăția acestuia nu era demonstrată nici prin probe legale și nici în cadrul unui proces judiciar. Corespunzător, acuzațiile aduse acestuia în spațiul public a constituit o încălcare a principiului prezumției de nevinovăție și o imixtiune directă în viața privată a persoanei.

Dispozițiile art. 12 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 17 din Pactul universal cu privire la drepturile civile și politice, art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și art. 28 din Constituția Republicii Moldova statuează că orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale și nimeni nu va putea fi supus unor imixtiuni arbitrare sau ilegale în viața particulară.

În acest context, Uniunea Avocaților din Republica Moldova a luat act cu îngrijorare de acțiunile exagerate admise în privința avocatului Eduard Rudenco și le catalogează drept premature și fără suport legal sau justificativ. Aici vrem să remarcăm faptul că orice abuz admis în privința unui avocat constituie nu doar un atac la persoană, ci o subminare a statului de drept în general cât și a dreptului la apărare, în special.

Atragem atenția asupra faptului că Uniunea Avocaților condamnă vehement implicarea oricui (inclusiv a organelor statului) în viața privată a colegilor noștri, astfel apărând un drept consfințit de Constituție și de Convenția Europeană pentru Apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale, convenție la care suntem parte.

Complementar, nu poate fi trecut cu vederea nici faptul că în ultima perioadă de timp, tot mai frecvent, apărătorii implicați în dosare de rezonanță, devin protagoniștii unor acțiuni, lipsite de temei și legalitate, ale organelor de urmărire penală precum și subiect de știri. Toate aceste acțiuni au menirea de a influența independența avocatului, fapt inadmisibil într-un stat de drept.

Ne exprimăm convingerea că atât reprezentanții mass-media cât și reprezentanții organelor de forță, în condițile prevăzute de lege, vor participa la detensionarea relațiilor create cu privire la cooperarea dintre avocați și ceilalți actori ai sistemului de justiție, bazîndu-se pe principii de legalitate și echitate.

Astfel, în calitatea mea de conducător al instituției, întru apărarea intereselor avocaturii, solicit insistent încetarea imediată a ingerinței în viața privată a apărătorilor și prevenirea acțiunilor abuzive admise intenționat atât de unii colaboratori ai organelor de drept cât și de reprezentanți ai mass-media.

Cu respect,

președintele Uniunii Avocaţilor                                                      

Nina Lozan