Prima pagină  »  Noutați
Congresul ordinar al avocaților!
27.09.2017

În baza hotărârii Consiliului din 04.08.2017 a fost convocat Congresul ordinar pentru data de 06 octombrie 2017 (începutul înregistrării de la 09:00, începutul lucrărilor de la 10:00), cu ordinea de zi stabilită în conformitate cu prevederile Legii cu privire la avocatură. Evenimentul va avea loc la Casa Sindicatelor, strada 31 August 1989, nr. 129, mun. Chișinău

ORDINEA DE ZI:

1.     Raportul anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaților

2.     Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru etică și disciplină

3.     Raportul anual privind activitatea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat

4.     Raportul anual privind activitatea Comisiei de cenzori

5.     Alegerile Președintelui Uniunii Avocaților

6.     Aprobarea bugetului anual al Uniunii Avocaților pentru anul 2017

7.   Crearea Centrului pentru pregătirea și perfecționarea avocaților și avocaților stagiari

8.    Chestiunea privind reprezentarea Uniunii Avocaților în instanțele de judecată

9.     Examinarea propunerilor privind modificarea Statutului profesiei de avocat privind modul de organizare a examenelor de calificare (art.27)

10. Starea imobilului din str. Bănulescu-Bodoni, nr. 53-A

11. Chestiunea privind  crearea Fondului de solidaritate și aprobarea Regulamentului Fondului de solidaritate

12. 1.Modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat referitor la taxa de secretariat aferentă cererilor (plângerilor, sesizărilor etc.) în vederea pornirii procedurii disciplinare în privința avocatului sau avocatului stagiar
      2. Aprobarea cuantumului, modului de percepere, precum și scutirilor de la taxa de secretariat indicată la pct. 1.

Materiale ataşate