Prima pagină  »  Noutați
Comunicat
05.12.2017

Stimați colegi avocați,

În perioada 23-24 noiembrie Uniunea Avocaților a participat la a doua ediție a Forumului România – Republica Moldova în domeniul justiției, fiind reprezentată de avocații Emanoil Ploșnița, președintele Uniunii Avocaților și Victor Burac, membru al Consiliului Uniunii Avocaților.

La acest eveniment au participat Vladimir Cebotari – Ministrul Justiției din Republica Moldova, Ministrul Justiției român, dl. Tudorel Toader, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii din România, dna Mariana Ghena, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova, dl. Victor Micu, dna Cristina Tarcea, Președinte la Înalta Curte de Casație și Justiție din România, dna Tatiana Vieru, Vice-Președinte la Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova, Gheorghe Florea, Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România ect.

La Forumul  Republica Moldova-România, președintele Uniunii Avocaților Emanoil Ploșnița a vorbit despre rolul profesiilor liberale în funcționarea justiției în Republica Moldova și în acest context a menționat:

- persistenţa în multe cazuri unei inegalităţi de fapt între procurori şi avocaţi, în cadrul proceselor judiciare penale, în pofida principiului declarat al egalităţii armelor în proces, contradictorialităţii, şi acordării drepturilor şi posibilităţilor procesuale egale;

- practica vicioasă, în opinia avocaţilor, de admitere a măsurilor provizorii privative de libertate, în cadrul urmăririi penale, fără o justificare şi motivare suficientă şi consistentă cu practica CtEDO, şi cu respingere quasi-totală, în unele instanţe, a recursurilor avocaţilor împotriva aplicării acestor măsuri privative de libertate;

- practica recentă de îngrădire a accesului publicului la unele procese de judecată de rezonanţă, în pofida principiului şedinţelor deschise de judecată în măsura în care instanţa de judecată nu a dispus altfel pentru protejarea intereselor private sau publice;

- practica recentă de îndepărtare a avocaţilor din procesele penale, pe motive formale, la demersurile organelor de urmărire penale, etc.

- procedurile restrictive impuse în unele penitenciare pentru accesul avocaţilor la deţinuţi;

- cazurile de tergiversare neîntemeiată a examinării cauzelor penale pe motivul neaducerii învinuiţilor în şedinţa de judecată, etc.;

- necesitatea operării unor modificări în legea avocaturii;

- stabilirea unor cerinţe şi reglementări clare şi previzibile în ceea ce ţine de răspunderea profesională şi asigurarea riscului profesional al avocaţilor, care să fie în consonanţă nu doar cu legislaţia comunitară dar şi să ţină cont de specificul activităţii avocaţilor din Republica Moldova;

- perfecţionarea şi îmbunătăţirea reglementărilor de ţin de accesul în profesie a avocaţilor, etc.

Avocatura din RM și în continuare va fortifica eforturile pentru a fi un actor important în înfăptuirea justiției.

La data de 24 noiembrie am fost primiți la ședința UNBR de către Președintele dl Gheorghe Florea și vice-președintele dl Ion Turculeanu având discuții de 3 ore.

În continuare vă prezentăm succint sumarul acestor discuții:

Prezentare generală

UNBR are în prezent 42 de membri (barouri), înglobând în rîndurile sale circa 31 mii avocaţi, dintre care 22,5 mii sunt cu drept de exercitare. Totuşi, lipsa legăturii directe între UNBR şi avocaţii din România (UNBR este uniune a barourilor, nu uniune a avocaţilor) este percepută ca cea mai importantă deficienţă, şi în acest context UARM este într-o poziţie privilegiată. Coordonarea celor 42 de barouri este un exerciţiu complex, mai cu seamă ţinând cont de tendinţa de autoadministrare şi independenţă a barourilor. Regulamentele care au fost recent aprobate de UNBR  rezolvă parţial problemele instituţionale de cooperare şi coordonare între UNBR şi Barourile membre. De asemenea dl Florea a menţionat în acest context că pentru funcţionarea eficientă a UNBR funcţia de secretar general este una cheie.

Dl Florea a menționat că în opinia Dumnealui provocările cu care se confruntă în prezent instituţia avocaturii se rezumă, în general, la asaltul altor profesiuni libere (mediatorii, notarii, executorii judecătoreşti) asupra competenţelor care tradiţional ţineau exclusiv de avocaţi (ex. transmiterea în gestiunea notarilor a divorţulor, fără implicarea avocaţilor), dar şi susţinerea de către stat a acestei tendințe.

Alegerile în organele de conducere ale UNBR

Conform statutului profesiei, toate alegerile au loc în baza unui regulament de votare aprobat de Consiliul UNBR. În acest sens, au fost şi precedente de alegeri electronice, însă doar de pe terminalele (calculatoarele) instalate la sediile unde au avut loc alegerile. În general, în opinia conducerii UNBR, problema cheie în funcţionarea alegerilor electronice este asigurare securităţii cibernetice (care ar exclude posibilitatea participării la alegeri a altor persoane decât avocații).

Totuși, în prezent doar unul din barouri (Ilfov) şi-a asumat riscul de petrecere a alegerilor electronice, celelalte 41 barouri sunt deocamdată reticente în implementarea alegerilor electronice.

Interconexiunea cu alte profesiuni juridice

Dl Florea a reiterat că în prezent se duce o luptă aprigă pentru client, de către reprezentanţii tuturor profesiunilor liberale (mediatori, notari, executori). Şi România a avut deja o practică în acest sens, cînd prin lege s-a stabilit obligaţia medierii în procesele de judecată, iar urmare a sesizării depuse la Curtea Constituţională această normă a fost declarată neconstituțională (prin decizia CC a României nr. 397 din 15.06.2016).

Totuşi, în prezent sunt încercări la nivel legislativ de a împuternici mediatorii să pledeze direct în instanţele de judecată (s-a invocat încălcarea principiului jus pledandi), pentru a cere recunoaşterea tranzacţiei încheiate în procesul de mediere, şi UNBR monitorizează atent aceste evoluţii.

Aspecte de protecţie a DCP (Date cu Caracter Personal)

În opinia UNBR, aceasta este operator de DCP (prelucrează DCP ale avocaţilor, petenţilor, stagiarilor, angajaţilor etc.), respectiv procesează 4 categorii de DCP şi s-a înregistrat ca operator în toate aceste 4 categorii.

Totuși, în ceea ce priveşte înregistrarea avocaţilor în calitate de operatori, pînă nu demult UNBR reuşise să evite această procedură, avînd în vedere o prescripţie emisă de conducerea anterioară a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România (în fruntea căreia se afla un avocat), prin care toţi avocaţii au fost exceptaţi de obligaţia înrgistrării în calitate de operator.

Totuşi, odată cu schimbarea conducerii problema a reapărut, deoarece prescripţia anterioară a fost abrogată. Acum se duc discuţii între UNBR şi ANSPDCP în vederea emiterii unei noi  prescripții.

Asistența în instruirea avocaților

UNBR este gata să ofere asistenţă metodică în instruirea avocaţilor din RM, să organizeze cursuri şi tabere de vară, schimb de experienţă etc. Posibilităţile unei asistenţe tehnice nu se cunosc deocamdată.

Examinarea avocaților

În cadrul UNBR procedura de examinare culminează cu aprobarea rezultatelor examenelor de către Consiliul UNBR, care supraveghează şi monitorizează întreg procesul de examinare. Totodată, acest proces implică activitatea mai multor comisii formate separat:

-        comisia de analiză a dosarelor;

-        comisia de redactare a subiectelor;

-        comisia de examinare a contestaţiilor împotriva subiectelor – grilă;

-        comisia de examinare a contestațiilor împotriva punctajului atribuit.

Referitor la supravegherea procesului de examinare – aceasta e şi logic, or independenţa nu înseamnă lipsă de răspundere.

 Totodată din punct de vedere juridic este discutabilă autonomia comisiilor sus-indicate, în eventualitatea în care acestea nici nu au personalitate juridică, iar răspunderea o poartă de fapt barourile (la nivel local) şi UNBM (la nivel național).

Protocolul de cooperare instituțională UARM – UNBR

Protocolul a fost încheiat iniţial în 2012 (semnat din partea UARM de dl Amihalachioae), pe un termen de 4 ani. Anul trecut la Suceava a fost o întîlnire cu conducerea UA RM (dna N.Lozan, preşedinte), la care s-a convenit prolongarea tacită a termenului protocolului pe un nou termen. În privinţa necesităţii unor actualizări urmează să fie identificate domeniile în care acestea sunt necesare, având în vedere legislaţia diferită aceste domenii trebuie să fie atent selectate (ex. deontologia profesională etc.).

Totodată, decanul Baroului Iași a lansat iniţiativa de a invita la şedinţa următoare a Consiliului UNBR care va avea loc în Iaşi, o delegaţie extinsă a UA RM (şi cum va fi clară data acestei ședințe, procesul va demara).

În continuare, conducerea UNBR a informat despre cooperarea bilaterală pe filierea înscrierii (pe principiu de reciprocitate) a avocaţilor din RM în tabelul avocaţilor din România (şi invers), şi despre faptul că în trecut mulţi avocaţi din Moldova au fost îscrişi în tabelul avocaţilor din Baroul Bucureşti. Totuşi, a avut loc un caz trist cînd în RM a fost înregistrat un avocat şef al organizației paralele UNBR).

S-a discutat și s-a convenit de a examina posibilitatea organizării unui for bilateral avocaţial moldo-român anual, cu sau fără legătura acestuia cu forul anual moldo-român în domeniul justiţiei. Orientativ, s-a propus organizarea acestuia în octombrie în fiecare an. UA RM a urmat să discute subiectul la următoarea şedinţă a Consiliului UA RM.

Acțiuni de protest și greve – poziția UNBR

În România nici avocații nici UNBM niciodată nu au iniţiat greve. Barourile au avut câteva cazuri în care au iniţiat acţiuni de protest (ceea ce este diferit de grevă). Totuşi, este uşor să faci un protesct, este mai greu să ieşi corect din el (dacă ieşi pe uşa din spate, degeaba îl faci).

 Totodată  în multe cazuri ideea grevei este alimentată de vanitatea şi orgoliul unor avocaţi care fiind ulterior verificaţi de inspecţia judiciară devin loiali ca niciodată (au fost aşa cuzuri şi în România, şi unicul care nu s-a frînt a fost decanul Baroului Satu-Mare, care a fost ulterior persecutat şi a pierdut toate procesele). Protestele se organizează prin întocmirea şi publicare pe site a unor note de protest, prin participarea la conferinţele de presă iniţiate la iniţiativa jurnaliştilor (nu avocaţilor), sau suspendarea participării avocaţilor pe dosare, însă aici iniţiativa şi rolul esenţial îl are conducerea baroului, care trebuie să discute cu conducerea instanţelor (explicând motivul, solicitând suportul şi înţelegerea, şi amânarea proceselor din acest considerent), să aducă faptul protestului la cunoaşterea clienţilor (cu apelul la înţelegere), totodată să intervină prompt pentru suspendarea protestului (dacă sunt mai multe cereri sau contestaţii împotriva protestului, de la clienţi).

Totodată  în nici un caz protestul nu urmează să afecteze derularea asistenţei juridice garantate de stat, cît şi a celei pe cauze penale şi contravenţionale flagrante  sau urgente. În practica UNBR, au fost unul sau două cazuri de protest.

 

Cu respect,

Emanoil Ploșnița, avocat

Președintele Uniunii Avocaților

Victor Burac, avocat

Membru al Consiliului UA