Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Cahul
09.09.2020, ora:14.00
or. Cahul, Bulevardul Victoriei , nr.1, (incinta Restaurantului ,,Lux- Palas”, Terasa de vară)

Prima pagină  »  Noutați
Comunicat
12.12.2017

Uniunea Avocaților din Republica Moldova salută decizia Curții Constituționale din 5 decembrie 2017 prin care a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice, ridicată de către Domnica Manole și avocatul Viorica Grecu, în dosarul nr.3-26/17, pendinte la Curtea Supremă de Justiție.

Prin decizia Înaltei Curți au fost declarate neconstituționale articolele 5 lit. a) și 15 alineatele (2), (4) și (5) din Lege în partea ce se referă la verificarea candidaților la funcția de judecător și a judecătorilor.

Uniunea Avocaților consideră că Hotărârea Curții Constituționale, care a menționat că verificarea judecătorilor de către Serviciul de Informații și Securitate interferează cu independența puterii judecătorești este una istorică, atribuie valoare independenței judecătorilor din Republica Moldova și consolidează principiul separației puterilor în stat.

Totodată, Uniunea Avocaților urmărește cursul evenimentelor în privința doamnei Domnica Manole, alături de reprezentanții societății civile, instituțiile internaționale și corpul diplomatic acreditat în țara noastră.

De asemenea, Uniunea Avocaților salută decizia Curții Constituționale din 7 decembrie 2017 prin care a declarat neconstituțional textul ”intereselor publice sau” din alineatul (1) al articolului 327 și de la litera d) din alineatul (2) al articolului 361 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18 aprilie 2002.

Prin această decizie Curtea Constituțională a admis poziția autorilor sesizărilor, avocații Mihail Murzac și Anton Antuan, că formulaarea abstractă a textului ”intereselor publice” în calitate de urmare prejudiciabilă a infracțiunilor prevăzute de articolele 327 alin. (1) și 263 alin. (2) lit. d) din CP duce la aplicarea arbitrară a acestuia, fapt contrar articolelor 1 alin. (3), 22 și 23 din Constituție.

Pe această cale Uniunea Avocaților exprimă gratitudine și sincere felicitări avocaților Viorica Grecu, Mihail Murzac și Anton Antuan.

                                                                                                                                                               Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților