Prima pagină  »  Noutați
Evenimentul de lansare a cursului pentru avocați „Investigarea pre-judiciară și CEDO”, și înmânarea certificatelor absolvenților cursului „Criterii de admisibilitate a cererii la CEDO”
12.12.2017

Pe data de 11 decembrie 2017 a avut loc evenimentul de lansare a cursului online „Investigarea pre-judiciară și CEDO”, destinat avocaților din Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat de Programul European pentru Formarea Juriștilor în Domeniul Drepturilor Omului (Programul HELP) în parteneriat cu Uniunea Avocaților din Republica Moldova în cadrul Proiectului Consiliului Europei Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova finanțat de Guvernul Danemarcei.

După cum a menționat doamna Margarita GALSTYAN, manager de proiect în cadrul Proiectului Consiliului Europei Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova, HELP este unul din programele Consiliului Europei menit să sprijine statele membre în implementarea prevederilor Convenției europene a drepturilor omului la nivel național prin dezvoltarea capacităților tuturor actorilor implicați în actul justiției, inclusiv a avocaților.

Domnul Igor MOLDOVAN, Secretar General interimar al Uniunii Avocaților, a salutat lansarea celui de-al doilea curs HELP pentru avocați și a subliniat necesitatea dezvoltării cooperării și dialogului cu Secretariatul HELP. El a menționat că diversificarea metodelor de training prin intermediul învățământului la distanță este una din prioritățile UAM în lumina creării Centrului de instruire a avocaților și avocaților stagiari.

La rândul său, doamna Ana MEDARSKA-LAZOVA, ofițer de proiect HELP în cadrul Direcției Generale pentru drepturile omului și supremația legii, a confirmat importanța dezvoltării cooperării bilaterale, menționând că feedback-ul partenerilor de proiect este crucial pentru dezvoltarea cursurilor focusate pe necesitățile profesionale individuale. De asemenea, dumneaei a făcut o prezentare generală a programului și metodologiei HELP, alături de alte proiecte și cursuri existente.

La noul curs HELP au fost admiși 26 de avocați și avocați stagiari. Durata aproximativă a cursului va fi de 8 săptămâni, perioadă în care cursanții vor participa la diverse activități de instruire online, printre care studierea materialelor, îndeplinirea exercițiilor practice, conferințe video, forum de discuții și alte activități de tutorat.

Moderatorul cursului este domnul Vadim VIERU, avocat, formator certificat în cadrul Programului HELP. În calitate de persoană de contact este domnul Vladimir PALAMARCIUC, avocat, Info Point al Programului HELP pentru Uniunea Avocaților din Republica Moldova (tel:+37369049566, e_mail: Vladimir.Palamarciuc@TurcanLaw.md).

În cadrul aceluiași eveniment 20 de avocați, avocați stagiari și funcționari din cadrul Oficiul Avocatului Poporului au primit certificate de absolvire a cursului „Criterii de admisibilitate a cererii la CEDO” (ediția 2017). Conform estimărilor tutorilor cursului (avocații Vadim Vieru și Vladimir Palamarciuc) volumul de instruire poate fi egalat cu 20 ore.

Mai multe informații despre Programul HELP al Consiliului Europei pot fi accesate pe site-ul oficial al Programului: http://www.coe.int/en/web/help/home ; https://www.coe.int/mo/web/help-country/home-moldova.