Prima pagină  »  Noutați
Dezbateri publice pe marginea proiectului Regulamentului privind constituirea și funcționarea Centrului de Instruire a Avocaților
27.12.2017

 

În cadrul ședinței ordinare din 22 decembrie 2017, Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova a examinat chestiunea privind aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Centrului de Instruire a Avocaților.

În rezultatul discuțiilor, Consiliul a decis publicarea repetată pe pagina web a Uniunii Avocaților a proiectului elaborat cu suportul ABA ROLI Moldova în anul 2016 pentru dezbateri publice, în vederea aprobării acestuia în cadrul primei ședințe ordinare din anul 2018.

Cu titlu de informare comunicăm că proiectul menționat a fost plasat pentru consultări pe pagina web a Uniunii pe data de 28 noiembrie 2016. Anunțul poate fi consultat accesând linkul de mai jos:

http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=1079&l=ro.

Necesitatea adoptării Regulamentului în discuție rezultă din Strategia Uniunii Avocaților din Republica Moldova pentru anii 2016-2020, adoptată de Consiliul Uniunii în februarie 2016, care stabilește drept unul din obiective creșterea calității asistenței juridice calificate acordate de avocat prin organizarea procesului de formare profesională inițială și continuă.

Articolul 522 din Statutul profesiei de avocat, aprobat prin hotărârea Congresului Uniunii Avocaților din 6 octombrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial nr. 434-439 din 15 decembrie 2017), prevede că Regulamentul privind constituirea și funcționarea Centrului de Instruire a Avocaților se elaborează și se aprobă de către Consiliul Uniunii Avocaților.

Urmare celor expuse, invităm toți avocații interesați să se expună pe marginea proiectului atașat, propunerile fiind transmise în adresa Uniunii Avocaților prin intermediul poștei electronice (uniunea.avocatilor.rm@gmail.com) până la data de 19 ianuarie 2018.

Materiale ataşate