Prima pagină  »  Noutați
Concurs de angajare!
28.02.2018

Uniunea Avocaților din Republica Moldova anunță concurs de angajare a directorului Centrului de Instruire a Avocaților pe data de 30 martie 2018

Domeniu de activitate:

Instruire și formare profesională

Tip de angajare:

Pe o perioadă de 4 ani

Obiectivele postului

  1. Evaluarea necesităților de instruire inițială și continuă a avocaților stagiari și avocaților;
  2. Elaborarea curriculum-urilor de instruire inițială și continuă a avocaților stagiari și avocaților;
  3. Organizarea cursurilor de instruire inițială și continuă pentru avocații stagiari și avocați;
  4. Elaborarea proiectului orarului trimestrial și/sau semestrial și anual al instruirii inițiale și continue;
  5. Identificarea oportunităților și surselor alternative de finanțare pentru instruirea inițială și continuă;
  6. Asigurarea conlucrării cu organizațiile donatoare și alte organizații în domeniul instruirii și coordonarea procesului de instruire oferit de acestea;
  7. Coordonarea procesului de instruire.

Cerințe minime obligatorii față de candidați

  • experiență profesională în domeniul instruirii de cel puțin 3 ani;
  • reputație profesională ireproșabilă.

Pentru a fi înscriși la concurs, candidații urmează să prezinte următoarele acte:

a.   Copia buletinului de identitate;

b.   Curriculum Vitae semnat pe fiecare pagină;

c.   Certificate de calificare (diplomă de licență, diplomă de master etc.);

d.   Scrisoare de motivare, care va conține proiectul unui plan de activitate al Centrului de Instruire a Avocaților;

e.   2 recomandări.

Dosarele urmează a fi depuse la sediul Uniunii Avocaților (Chișinău, str. București 46).

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 23 martie 2018.

Pentru informații suplimentare: Tel: 022226152, 078655522.

Notă: Centrul de Instruire a Avocaților (în continuare – Centrul) este o structură fără personalitate juridică a Uniunii Avocaților din Republica Moldova. Centrul activează în baza Legii cu privire la avocatură, Statutului profesiei de avocat, Regulamentului Centrului și altor acte normative.

Centrul implementează obiectivele strategice ale Uniunii Avocaților privind asigurarea instruirii inițiale și continue, pregătirea și perfecționarea profesională a avocaților stagiari și avocaților, și se  subordonează Consiliului Uniunii Avocaților.

Activitatea executivă a Centrului este asigurată de directorul Centrului, care este ales prin concurs de Consiliul Uniunii Avocaților pentru o perioadă de 4 ani. Directorul Centrului este remunerat în cuantumul stabilit de Consiliul Uniunii Avocaților. Pe perioada mandatului, directorul Centrului nu este în drept să cumuleze alte funcții sau activități remunerate, cu excepția celor științifice şi didactice.