Adunarea Generală deschisă a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Chișinău
03 - 07.08.2020, ora:08:00 - 17:00
Uniunea Avocaților din Republica Moldova - mun. Chișinău, str. București 46

Prima pagină  »  Noutați
COMUNICAT
30.03.2018

La 28 martie 2018, la sediul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, 20 de avocați și avocați stagiari au primit certificate de absolvire a cursului online „Interzicerea Torturii și Relelor Tratamente în lumina CEDO”. Evenimentul a fost organizat de Programul European pentru Formarea Juriștilor în Domeniul Drepturilor Omului (Programul HELP) în parteneriat cu Uniunea Avocaților din Republica Moldova în cadrul Proiectului Consiliului Europei ”Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova” finanțat de Guvernul Danemarcei.

Domnul Emanoil PLOȘNIȚA, Președintele Uniunii Avocaților din Moldova, a felicitat participanții cu ocazia absolvirii cu succes a cursului și i-a îndemnat să aplice și la alte cursuri similare. Președintele a mai menționat că unul din obiectivele de dezvoltarea pentru viitorul Centru de Instruire al Avocaților este promovarea instruirii la distanță și implementarea mai multor proiecte în acest sens.

Doamna Margarita GALSTYAN, manager de proiect în cadrul Proiectului Consiliului Europei ”Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova”, a subliniat cooperarea foarte strânsă și exemplară realizată de până acum în relația cu Uniunea Avocaților.  Reprezentanta Consiliului Europei a salutat intenția Uniunii Avocaților de a replica de sine stătător cursurile implementate până acum și speră la o colaborare cu rezultate și în continuare.  

Moderatorul cursului a fost domnul Vadim VIERU, avocat, formator certificat în cadrul Programului HELP. În calitate de persoană de contact este domnul Vladimir PALAMARCIUC, avocat, Info Point al Programului HELP pentru Uniunea Avocaților din Republica Moldova

Conform estimărilor tutorelui cursului (avocatul Vadim Vieru) volumul de instruire poate fi egalat cu 30 ore.

Mai multe informații despre Programul HELP al Consiliului Europei pot fi accesate pe site-ul oficial al Programului: http://www.coe.int/en/web/help/home ; https://www.coe.int/mo/web/help-country/home-moldova.