Prima pagină  »  Noutați
Adunarea Generală a Baroului Chișinău
25.04.2018

Stimați colegi, avocați a Baroului din circumscripția Curții de Apel Chișinău,

Prin Decizia nr. 13 a Decanului interimar al Baroului din circumscripția Curții de Apel Chișinău din 17.04.2018, a fost convocată o nouă Adunare Generală ordinară a avocaților Baroului din circumscripția Curții de Apel Chișinău, pentru data de 26  aprilie 2018.

Înregistrarea membrilor va avea loc obligatoriu în baza legitimației de avocat și va începe  la ora 09:00

Începutul Adunării: ora 10:00

Locația: Palatul Republicii, str. M. Cibotari, 16, mun. Chișinău

Ordinea de zi:

1. Alegerea decanului Baroului Chișinău;

2. Alegerea prodecanului Baroului Chișinău;

3. Alegerea unui membru în componența Comisiei pentru etică și disciplină pentru exercitarea diferenței de mandat;

4. Alegerea delegaților la Congresul  avocaților din Republica Moldova din anul 2018.

Prezența membrilor Baroului este obligatorie.

Instanțele de judecată naționale au fost înștiințate despre convocarea unei noi  Adunări Generale Ordinare a Baroului din circumscripția Curții de Apel Chișinău pentru data de 26.04.2018 și referitor la amânarea judecării cauzelor cu participarea avocaților înscriși în Baroul Chișinău.

Totodată, Vă îndemn, să veniți cu propuneri referitor la completarea  ordinii  de zi a Adunării. Și în temeiul art. 52, alin. (9) din Statutul Profesiei de avocat, se  propune termenul limită 24 aprilie 2018, în vederea prezentării în scris a propunerilor pentru Ordinea de zi, la secretariatul Baroului Chișinău.

Doritorii de a fi delegați la Congresul avocaților din anul 2018, urmează să formuleze  o cerere scrisă, cu numele, prenumele, numărul și data eliberării licenței.

Această cerere poate fi depusă la sediul Baroului Chișinău, str. București, 46, mun. Chișinău, sau  poate fi expediată la adresa electronică: baroulchisinau1@gmail.com

De asemenea, doritorii de a candida la funcția de decan, prodecan al Baroului din circumscripția Curții de Apel Chișinău, membru în componența Comisiei pentru etică și disciplină pentru exercitarea diferenței de mandat din partea Baroului Chișinău, sunt îndemnați să depună o cerere scrisă cu anexarea CV-ului, la sediul Baroului Chișinău.

Totodată, vă aducem la cunoștință, că la sediul Baroului Chișinău au fost depuse cereri pentru funcția de decan - avocatul Angela Istrate, avocatul Dorin Popescu, avocatul Victor Munteanu, avocatul Elena Organ, avocatul Iurii Sorochin, avocatul Zaharia Procopie și avocatul Mihail Durnescu, pentru funcția de prodecan - avocatul Alexandru Prisac, avocatul Iurii Sorochin și avocatul Viorel Malanciuc, pentru funcția de membrul Comisiei pentru Etică și Disciplină - avocatul Iurii Sorochin.

Anexă: 1. Cererea și CV-ul avocatului Angela Istrate. (3 file);

            2.  Cererea și CV-ul avocatului Dorin Popescu. (4 file);

            3.  Cererea și CV-ul avocatului Victor Munteanu. (3 file).

            4.  Cererea și CV-ul avocatului Elena Organ. (2 file)

            5. Cererea și CV-ul avocatului Alexandru Prisac. (6 file)

            6. Cererea și  CV-ul avocatului Iurii Sorochin. (3 file) 

            7. Cererea și CV-ul avocatului Viorel Malanciuc. (3 file)

            8. Cererea, CV-ul și Programul electoral al avocatului Zaharia Procopie. (4 file)

            9. Cererea și CV-ul avocatului Mihail Durnescu. (1 filă)

                                                                                                                                Decanul interimar al Baroului Chișinău        

                                                                                                                                                Angela BABĂRĂ                                                        

Materiale ataşate