Prima pagină  »  Noutați
Uniunea Avocaților din Republica Moldova sprijină elaborarea Convenției Europene a Profesiei de Avocat.
18.04.2018

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a solicitat Comitetul de Miniștri să elaboreze și să adopte o Convenție europeană privind profesia de avocat. Prin Recomandarea 2121 (2018) din 24 ianuarie curent, APCE recunoaște rolul specific al avocaților în administrarea justiției și poziția centrală pe care o au avocații în calitate de protagoniști și intermediari între public și instanțele de judecată.

De asemenea, APCE statuează că numărul cazurilor înregistrate în țările membre ale Consiliului Europei de intimidare a avocaților în exercitarea atribuțiilor profesionale demonstrează necesitatea consolidării statutului juridic al Recomandării R(2000)21 prin transpunerea dispozițiilor sale într-o convenție obligatorie din punct de vedere juridic, cu un mecanism eficient de control, care va lua în considerație standardele și evoluțiile cadrului legal. O astfel de convenție ar putea deveni, de asemenea, o sursă de standarde obligatorii la nivel internațional mai larg, permițând statelor dinafara Consiliului să adere la ea.

Convenția urmează să instituie un mecanism de avertizare timpurie pentru a răspunde amenințărilor imediate la adresa siguranței și independenței avocaților și a capacității acestora de a-și îndeplini atribuțiile profesionale în mod eficient, după modelul platformei Consiliului Europei pentru promovarea protecției și siguranței jurnaliștilor.

Inițiativa este promovată de Consiliul Barourilor din Europa (CCBE), care reprezintă barourile de avocaţi din 45 de țări și peste 1 milion de avocați de pe continentul european.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova sprijină și participă activ la acest proces din trei motive principale:

1. Rolul esențial pe care îl au avocații între celelalte profesii juridice, în măsura în care acționează în calitate de actori ai justiției și contribuie la existența statului de drept prin asigurarea accesului la justiție pentru cetățeni și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Profesia de avocat este deseori obiectul unor presiuni atât din partea instituțiilor statului, cât și din partea unor actori din afara acestuia.

2. În pofida Recomandării R(2000)21 privind libertatea de exercitare a profesiei de avocat, atacurile la adresa avocaților în cei 17 ani de existență a documentului continuă și chiar au sporit în ultima vreme, ceea ce arată că Recomandarea nu este întrutotul eficace. CCBE a atras atenția asupra cazurilor în care au loc atacuri la adresa avocaților sau se aduce atingere drepturilor acestora prin scrisorile referitoare la situația din Bosnia Herțegovina , Georgia , Moldova , Ucraina , Turcia  și Polonia . Pentru a asigura protecția independenței profesiei de avocat și prin aceasta a statului de drept sunt necesare mai degrabă norme de constrângere decât recomandări pentru aplicarea unor practici mai bune.

3. Deși Convenția Europeană a Drepturilor Omului protejează diverse drepturi vitale ale avocaților în înfăptuirea actului de justiție, în câmpul de aplicare al Convenției nu se regăsește o serie de drepturi identificate în Recomandarea R(2000)21, care necesită protecție la nivel european printr-un mecanism imediat, mai simplu și mai rapid decât cel prevăzut de CEDO.

În acest sens, Uniunea Avocaților a adresat Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Ministerului Justiției două demersuri prin care a solicitat suportul autorităților centrale în procesul de elaborare și adoptare a documentului.