Prima pagină  »  Noutați
În atenția avocaților!!!
05.07.2018

Stimați colegi avocați,

Uniunea Avocaților din Republica Moldova în colaborare cu Barourile de avocați își propune concretizarea și definitivarea listelor avocaților cu drept de exercitare, avocaților care și-au suspendat activitatea de avocat și a avocaților care și-au încetat activitatea de avocat.

Totodată ne propunem să identificăm avocații care sunt specializați în diferite domenii, dețin titlu științific, cunosc limbi străine ș.a.

SCOPUL:

 1. Pentru a avea o listă definitivată la zi referitor la numărul avocaților, care exercită activitatea de avocat;

 2. Cunoașterea informației, cum ar fi: vârsta, genul, domeniul de activitate, și altă informație, pentru actualizarea (modificarea) strategiei de dezvoltare a Uniunii Avocaților din Republica Moldova și strategiei de comunicare, colectarea datelor care ulterior vor fi utilizate în dezbateri cu autoritățile statului pentru apărarea drepturilor și intereselor avocaților, inclusiv și la elaborarea în acest sens a unor proiecte de lege și promovarea lor ulterioară.

INFORMAȚIA SOLICITATĂ:

 1. Numele și prenumele avocatului;

 2. Ziua, luna, anul nașterii, adresa;

 3. Numărul și data eliberării licenței (în eventualitatea când avocatul și-a început activitatea până la eliberarea licenței – se va indica și data, luna și anul începerii activității de avocat);

 4. Data, luna, anul suspendării activității de avocat (ori de câte ori a fost suspendată);

 5. Data, luna, anul reluării activității de avocat (ori de câte ori a fost reluat);

 6. Sediul înregistrat al cabinetului avocatului/biroului asociat de avocați;

 7. Adresa poștală a cabinetului avocatului/ biroului asociat de avocați;

 8. Datele de contact (telefonul fix/FAX/tel. mobil/poșta electronică);

 9. Domeniul de specializare a avocatului;

 10. Cunoașterea limbilor străine;

 11. Deținerea abilităților de utilizare a calculatorului;

 12. Gradul științific;

 13. Domeniul de cercetare și după caz cumularea funcţiilor legate de activitatea ştiinţifică şi didactică;

 14. Activitatea în diferite proiecte, grupuri de lucru pe diferite domenii;

 15. Participarea la elaborarea/modificare legislație ș.a.,

 16. Calitatea de pensionar, categoria acestuia (judecător, procuror, ș.a.)

 17. Existența copiilor minori;

 18. Gradul de dizabilitate (această informație va fi utilizată pentru elaborarea politicilor de protejare a avocaților cu dizabilități și politicilor de comunicare cu autoritățile statului pentru eliminarea discriminării avocaților cu dizabilități sub aspect social, profesional etc. În eventualitatea când nu se dorește comunicarea informației referitor la gradul de dezabilitate efectiv ea nu va fi furnizată).

Totodată solicităm respectuos să răspundeți la următoarele întrebări:

 • Considerați oportun instituirea CASEI NAȚIONALE DE ASIGURARE SOCIALĂ A AVOCAȚILOR? Dacă da, sunteți de acord să cotizați pentru formarea fondului de asugurări sociale ? Dacă da, care este suma necesartă și suficientă care urmează a fi achitată de fiecare avocat, pentru formarea fondului de asugurări sociale? Considerați că această sumă urmează a fi achitate în mod egal de fiecare avocat, sau fiecare avocat va beneficia de asigurări sociale în mărimea sume vărsate în fondul de asugurări sociale ?   

 • Sunteți de acord cu achitarea contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă fixă?

 • Considerați oportun achitarea contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale  în cotă procentuală și efectiv de a beneficia de pensie la atingerea plafonului de vârstă, proporțională contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale?

 • Sunteți de acord cu impozitarea avocaților în proporție de 18% din venitul obținut după deducerea cheltuielilor?

 • Considerați corectă impozitarea avocaților în proporție de 3-4 % din venitul anual impozabil (încasări)?

 • Sunteți de acord la plata poliței de asigurare medicală în sumă fixă, care de la an la an se majorează sau considerați că avocații urmează să beneficieze de reduceri la plata poliței de asigurare medicală, achitând-o până la 31 martie a fiecărui an?

 • Sunteți de acord cu înregistrarea în calitate de operator a datelor cu caracter personal?

 • Care este părerea dvs. referitor la deținerea semnăturii electronice?

Stimați colegi vă asigurăm că informația solicitată nu va fi divulgată terțelor. Această informație va fi generalizată fără furnizarea terțelor a datelor cu caracter personal.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova este înregistrată în calitate de operator a datelor cu caracter personal și va asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal.

Vă declarăm cu toată responsabilitatea că opinia DVS. contează și va fi utilă.

Alegerea modalității de transmitere a informației solicitate vă aparține dvs. (oficiul poștal, poșta electronică, prezentarea acesteia la sediul Uniunii Avocaților din Republica Moldova).

Vă reamintim poșta electronică a Uniunii Avocaților din Republica Moldova: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com.

Nu ezitați să ne contactați la tel. 0 (22) 22 61 52.

Respectuos solicităm prezentarea chestionarului completat pînă la 25 iulie 2018.

Atașat găsiți chestionarul cu întrebările la care urmează a formula răspunsuri.

                                                                                                                                                              Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților

 

Materiale ataşate
docx, 15 KB