Prima pagină  »  Noutați
COMUNICAT
01.11.2018

Stimați colegi avocați și avocați stagiari,

La 9 octombrie 2018, pe pagina oficială de internet a Uniunii Avocaților din Republica Moldova a fost publicat pentru dezbateri publice proiectul „Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”.

Mai mult ca atât proiectul Indicațiilor metodice menționate supra a fost expediat și birourilor asociate de avocați în care sunt înscriși mai mult de 10-15 avocați.

Publicând pentru dezbateri publice proiectul Indicațiilor metodice și având în vedere actualitatea și importanța acestor Indicații metodice pentru buna desfășurare a activității avocaților (Cabinetul Avocatului), am mizat foarte mult că vom manifesta interes sporit față de acest document și vom expune zeci, dacă doriți sute de opinii referitor la îmbunătățire, completarea proiectului „Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”.

Cu îngrijorare am constatat că până la 30 octombrie 2018, au fost expediate în adresa Uniunii Avocaților din Republica Moldova, opiniile a trei avocați și unui Birou Asociat de Avocați.

Pe această cale, țin să mulțumesc doamnei avocat Angela POPIL, doamnei avocat Olga STOIANOV, domnului avocat Miroslav ȘENDREA și Biroului asociat de avocați ,,Efrim, Roșca și Asociații”, care au prezentat opiniile, propunerile, obiecțiile asupra proiectului „Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”.

Mulțumesc domnilor avocați pentru participare și pentru avizele consistente prezentate.

Regret și sunt îngrijorat de faptul că din circa 1489 de Cabinete de Avocați, a prezentat aviz doar un singur avocat înscris în Cabinetul Avocatului ,,Olga Stoianov”.

Pentru cei care au rămas indiferenți de proiectul Indicațiilor metodice, reamintesc că proiectul acestui act normativ cuprinde prevederi referitor la regulile de ținere a contabilității, documentarea operațiunilor economice, contabilitatea veniturilor și cheltuielilor, contabilitatea proprietății pentru care se calculează amortizarea, contabilitatea stocurilor, contabilitatea numerarului, inventarierea patrimoniului și rapoartele avocaților înscriși în Cabinetul Avocatului.

Mai mult ca atât obiectivul Indicațiilor metodice îl constituie stabilirea regulilor de ținere a contabilității inclusiv pentru avocații care își desfășoară activitatea în cadrul Cabinetul Avocatului.

Indicațiile metodice au fost elaborate din Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, fără ca Uniunea Avocaților să suporte careva cheltuieli în acest sens.

Nouă avocaților ne-a revenit doar să fim participativi și să ne expunem opinia asupra Indicațiilor metodice, în procesul de elaborare și să nu ne implicăm în discuții interminabile și lipsite de sens, ulterior aprobării acestor Indicații metodice.

Atașat găsiți avizul Uniunii Avocaților din Republica Moldova asupra proiectului „Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”.

Mizez foarte mult și vă îndemn să citiți acest aviz, în speranța că va fi util pentru fiecare din Dvs la ținerea contabilității în procesul de desfășurare a activității de avocat în cadrul Cabinetul Avocatului.

Cu respect,

                                                                                

  Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților

Materiale ataşate