Prima pagină  »  Noutați
În atenția avocaților!!!
19.11.2018

Stimați colegi avocați,

La 8 iunie 2018, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a emis Ordinul nr. 18 ,,Cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”.

Potrivit acestui ordin a fost aprobate ,,Instrucțiunile cu privire la modul de completare și transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”.

Totodată Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a aprobat ,,Formularele speciale privind tranzacțiile care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru următoarele entități raportoare”:

[…]

p) avocați, conform anexei nr. 17;

[…]

Atât potrivit prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cât și instrucțiunii menționate, avocații în calitate de entități raportoare urmează să raporteze Uniunii Avocaților:

tranzacții în numerar - activitate sau tranzacție realizată în numerar, printr-o operațiune cu o valoare cel puțin 100 de mii de lei (sau echivalentul acesteia), sau prin mai multe operațiuni în numerar care par a avea o legătură între ele;

tranzacții limitate - activitate sau tranzacție realizată prin virament, de către o persoană fizică sau juridică, inclusiv în numele acestora, printr-o operațiune cu o valoare ce echivalează sau depășește 500 de mii de lei, etc.

Ținem să vă reamintim că potrivit prevederilor art. 2915 pct. 5 Cod Contravențional al Republicii Moldova ,,necompletarea sau completarea neconformă cu cerințele legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului a formularului special care conține informații cu privire la activitățile sau tranzacțiile ce cad sub incidența legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”

Având în vedere cele expuse, respectuos solicităm să studiați instrucțiunile privind modul de completare și transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Uniunea Avocaților își propune să organizeze instruiri, mese rotunde cu avocații privind implementarea Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și efectiv a instrucțiunilor privind modul de completare și transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și pe alte aspecte ce țin de raportarea activităților sau a tranzacțiilor suspecte care cad sub incidența legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Atașat găsiți:

  1. Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului  http://lex.justice.md/md/374388/ .
  2. Instrucțiunile cu privire la modul de completare și transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
  3. Ordinul nr. 18 cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
  4. Anexa nr. 17 la ordinul nr. 18 cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
  5. Art. 2915 Cod Contravențional al Republicii Moldova.

Cu respect,

                                                                                

  Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților

 

Materiale ataşate