SESIUNEA ORDINARĂ A CONGRESULUI AVOCAȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
22.11.2019, ora:08.30
„Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova”, strada 31 August 1989, nr. 129, mun. Chișinău

Prima pagină  »  Noutați
Comunicat privind ședința ordinară a Consiliului Uniunii Avocaților din 30.11.2018
04.12.2018

Stimați colegi avocați și avocați stagiari,

Vă informăm că în locul membrilor Consiliului domnilor avocați Victor Panțîru și Victor Burac, care și-au prezentat demisia, în Consiliu au venit membrii supleanți (înlocuitori) următorii de pe listă după numărul de voturi acumulate la fel aleși la Adunarea Generală a avocaților din Baroul circumscripției Curții de Apel Chișinău, domnii avocați Constantin Tănase și Veaceslav Țurcan.

Vineri, 30.11.2018, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Uniunii Avocaților fiind aprobată următoarea agendă:

 1. Aprobarea contractului cu directorul CIA și stabilirea cuantumului remunerării  acestuia.
 2. Aprobarea Regulamentului Arhivei Uniunii Avocaților din Republica Moldova.
 3. Aprobarea Regulamentului Comisiei Permanente de Expertiză a Uniunii Avocaților din Republica Moldova.
 4. Aprobarea Politicii publicării hotărârilor, proceselor verbale și altor acte pe pagina oficială de Internet a  Uniunii Avocaților din Republica Moldova.
 5. Aprobarea statului de funcţie al Uniunii Avocaților din Republica Moldova.
 6. Consemnarea suspendării activității de avocat în Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat și publicarea acestei informații în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 7. Consemnarea încetării activității de avocat în Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat și publicarea acestei informații în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 8. Înregistrarea contractelor privind efectuarea stagiului profesional, schimbarea avocatului îndrumător.
 9. Examinarea cererii dnei Cristina Ermurachi privind scutirea de la achitarea contribuției la Bugetul Uniunii Avocaților din Republica Moldova.
 10. Examinarea chestiunii privind organizarea manifestațiilor dedicate sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou 2019.
 11. Examinarea cererii prealabile a dlui Marin Sardari din 12.11.2018 în procedura contenciosului administrativ împotriva hotărârii Comisiei de Licențiere a activității de avocat din 9 iulie 2018.
 12. Examinarea chestiunii privind imixtiunea Ministerului Justiției al RM în activitatea  instituțională a Uniunii Avocaților din Republica Moldova (Comisiei pentru Etică și Disciplina).
 13. Examinarea chestiunii privind scrisoarea deschisă a Președintelui Uniunii Avocaților publicată pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaților la 28.11.2018.
 14. Diverse:

- Examinarea cererii dnei Ludmila NICULCEA privind acordarea ajutorului material.  

Consiliul Uniunii Avocaților în cadrul ședinței a aprobat următoarele hotărâri:

Formarea grupului de lucru pentru elaborarea contractului ce urmează a fi semnat cu directorul Centrului de Instruire a Avocaților în condițiile art. 27, 28, 29 din Regulamentul Centrului de Instruire a Avocaților aprobat prin hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților din 16.02.2018;

Grupul de lucru este format din 3 membri: Dron Ion, Lichii Boris, Țurcan Veaceslav;

Se stabilește următoarea ședință ordinară a Consiliului Uniunii Avocaților pentru 22 decembrie 2018, ora 10.00.

Aprobarea Regulamentului Arhivei Uniunii Avocaților din Republica Moldova;

Aprobarea Regulamentului Comisiei Permanente de Expertiză a Uniunii Avocaților din Republica Moldova;

Aprobarea statului de funcţie al secretariatului pe anul 2019:

Nr. d/o

Denumirea funcţiei

Unităţi (număr)

Salariu tarifar sau de funcţie (lei)

1

Sef secretariat

1

7 500

2

Secretara comisiilor CED. CL. CC

1

7 500

3

Secretar referent

1

7 000

4

Secretar al CIA

1

7 000

5

 Secretarul Baroului de avocați din circumscripția Curții de Apel Chisinau

1

4500

6

 Secretarul Baroului  de avocați din circumscripția Curții de Apel Balti

1

2500

7

 Secretarul Baroului  de avocați din circumscripția Curții de Apel Cahul

1

1000

8

 Secretarul Baroului  de avocați din circumscripția Curții de Apel Comrat

1

1000


Consemnarea suspendării activității de avocat în Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat a următorilor avocați:

 • Gonciaruc Ion
 • Pelin Valeriu
 • Potlog Victor
 • Reșetilov Dorin
 • Tomuz Vadim
 • Lazur Ioana
 • Buza Nicolae

și publicarea acestei informații în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Consemnarea încetării activității de avocat în Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat a următorilor avocați:

 • Mişin Serghei
 • Jarcov Eugeniu
 • Chirsanov Eugeniu

și publicarea acestei informații în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Înregistrarea contractelor privind efectuarea stagiului profesional a următoarelor persoane:

 • Balmuș Aurelia
 • Bostan Gheorghe
 • Burac Valeria
 • Cechir Andrei
 • Ciliuța Gheorghii
 • Ciofu Rodica
 • Digori Pavel
 • Domenco Andrei
 • Flioștor Mihail
 • Gafton Mihai
 • Gumeni Tatiana
 • Luca Olga
 • Negura Doina
 • Papanaga Cristina
 • Pascari Diana
 • Sandu Ion
 • Saruhanean Arsen
 • Stratan Andrei
 • Ursachi Andrian
 • Zmeu Veronica.

Înregistrarea contractului privind schimbarea avocatului îndrumător a avocatului stagiar Pînzari Alexandra.

Totodată Consiliul a hotărât respingerea cererii dnei Cristina Ermurachi privind scutirea de la achitarea contribuției la Bugetul Uniunii Avocaților din Republica Moldova. Or, potrivit hotărârii anterioare a Consiliului Uniunii Avocaților, pot fi scutite de la plata contribuției doar mamele avocate care și-au suspendat activitatea de avocat, efectiv dna Cristina Ermurachi nu poate fi scutită de la achitarea contribuției la Bugetul Uniunii Avocaților, deoarece nu și-a suspendat activitatea de avocat.

Consiliul a hotărât a nu organiza la sediul Uniunii Avocaților din Republica Moldova manifestații dedicate sărbătorilor de iarnă: Crăciunul și Anul Nou.

Cererea prealabilă a dlui Marin Sardari din 12.11.2018 a fost respinsă ca fiind inadmisibilă, deoarece Consiliul Uniunii Avocaților nu deține competența instituțională de a examina cererile prealabile împotriva hotărârilor Comisiei de Licențiere a profesiei de avocat.

Consiliul a admis cererea dnei Ludmila NECULCEA privind acordarea ajutorului material.

Urmare dezbaterilor, au fost amânate pentru ședința ordinară a Consiliului  din 22 decembrie 2018 următoarele chestiuni:

 • Aprobarea Politicii publicării hotărârilor, proceselor verbale și altor acte pe pagina oficială de Internet a  Uniunii Avocaților din Republica Moldova;
 • Examinarea chestiunii privind scrisoarea deschisă a Președintelui Uniunii Avocaților publicată pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaților la 28.11.2018.