Prima pagină  »  Noutați
În atenția avocaților!!!
05.12.2018

Stimați colegi avocați,

Potrivit prevederilor art. 32 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, adoptat de Congresul Uniunii Avocaților din 29.01.2011, cu modificări din 23.12.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 54-57/302 din 08.04.2011, oricărei persoane care a obținut calitatea de avocat, Uniunea Avocaților întocmește un dosar care se păstrează la Consiliul Uniunii Avocaților.

Dosarul personal/profesional include:

a) copia licenței pentru exercitarea profesiei de avocat;

b) copia buletinului de identitate a avocatului;

c) textul jurământului semnat de avocat;

d) copia deciziei și extrasului de la Ministerul Justiției privind înregistrarea cabinetului avocatului /biroului asociat de avocați;

e) extras din procesul-verbal al Biroului asociat de avocați privind afilierea noilor membri în cadrul biroului;

f) copia deciziei de la Ministerul Justiției privind reînregistrarea cabinetului avocatului /biroului asociat de avocați (în legătură cu schimbarea adresei juridice, datelor de contact sau asocierii noilor membri în cadrul unui Birou asociat de avocați);

g) copia hotărârii emise de Comisia de licențiere a profesiei de avocat;

 h) copia hotărârii emise de Comisia pentru etică și disciplină;

i) mențiunile de decorare a avocatului;

j) mențiunile de sancționare a avocatului;

k) copiile de pe ordinele de excludere din avocatură;

l) datele de contact (telefon fix, mobil; adresa sediului; adresa electronică).

Urmarea inventarierii dosarelor personale/profesionale atât a avocaților cu drept de exercitare a profesiei de avocat, cât și a avocaților a căror activitate a fost suspendată, am constatat că în multiple dosare personale/profesionale lipsesc cu desăvârșire actele menționate la art. 32 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat.

Majoritatea dosarelor personale/profesionale sunt incomplete, lipsind copiile de pe buletinele de identitate, copiile licențelor, copiile deciziilor/hotărârilor Ministerului justiției privind înregistrarea cabinetului avocatului /biroului asociat de avocați, etc.

Lipsa actelor menționate în Statutul profesiei de avocat frecvent creează situații confuze, atunci când avocații, solicită certificate în confirmarea activității lor.

Mai mult ca atât, creează situații confuze atât la prezentarea actelor, cât și la luarea hotărârilor de către Consiliul Uniunii Avocaților, privind oferirea titlurilor onorifice ,,Decan al avocaturii”, ,,Veteran al avocaturii” și ,,Diplomei de onoare a Uniunii Avocaților”.

Având în vedere cele expuse, respectuos solicităm:

  1. Fiecare avocat trebuie să înțeleagă că completarea dosarelor personale/profesionale cu setul de acte prevăzut de Statutul profesiei de avocat este în interesul fiecăruia din Dvs și apoi în interesul Uniunii Avocaților;
  2. Neprezentarea acestor acte va face ca Dvs personal să vă confruntați în cu probleme;
  3. Respectuos îndemn și solicit ca fiecare avocat, în timp util să-și revadă dosarul personal/profesional.

În eventualitatea când dosarul personal/profesional va fi incomplet, urmează să prezentați actele care lipsesc.

Uniunea Avocaților, secretariatul dar și eu personal suntem la dispoziția fiecăruia din Dvs pentru a vă ajuta să depășim împreună această situația.

Cu respect,

                                                                                  

Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților