Prima pagină  »  Noutați
COMUNICAT
27.12.2018

Stimați avocați,

Cu multă bucurie vă comunic, că începând cu 1 ianuarie 2019, mărimea unității convenționale în baza căreia se calculează remunerația avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, va crește de la 20 lei la 30 lei.

Astăzi, 27 decembrie 2018, CNAJGS a adoptat hotărârea cu privire la modificarea și completarea punctului 3 din Regulamentul cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat nr. 22 din 19 decembrie 2008.

Potrivit modificărilor operate punctul 3 a fost modificat și completat după cum urmează:

1) Punctul 3, sintagma „egale cu 20 de lei” se înlocuiește cu sintagma „egale cu 30 de lei”;

2) Punctul 3, subpunctul 2, litera b) va avea următorul cuprins:

„b). întrevedere cu beneficiarul asistenței juridice calificate care se află în locurile de detenție (instituții penitenciare, izolatoare de detenție provizorie ale inspectoratelor de poliție, Centrul Național Anticorupție și Centrul de plasament temporar al străinilor), dar nu mai mult de cinci întrevederi pe o cauză penală sau contravențională pe tot parcursul procesului, iar pe cauze civile și de contencios administrativ nu mai mult de o întâlnire pentru fiecare fază a procesului (prima instanță, apel, recurs, revizuire, executarea silită);”

3) Punctul 3, după subpunctul 32) , se completează cu subpunctul 33) cu următorul cuprins:

“33).5 unități convenționale pentru participarea avocatului la interviul solicitantului de azil realizat în cadrul Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, fie în cadrul penitenciarului sau Centrului de plasament temporar al străinilor sau  alte instituții similare în care se află beneficiarul de asistență juridică solicitant de azil.”

 4) Punctul 3, subpunctul 4 se completează la final cu textul: „Această prevedere se aplică și în caz de respingere integrală a demersului procurorului privind aplicarea sau prelungirea măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu sau arest preventiv, precum și pentru respingerea integrală a demersului Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne privind luarea în custodie publică a străinului;”

Declar cu toată sinceritatea că numai având susținerea DVS., a tuturor am obținut modificarea Regulamentului și a alocarea surselor financiare necesare pentru plata remunerației avocaților, odată cu modificarea Regulamentului.

Grație susținerii DVS, suportului Aparatului Administrativ a CNAJGS, Oficiilor Teritoriale, am reușit să sensibilizăm Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor referitor la necesitatea alocării surselor financiare suplimentare pentru mărirea cuantumului unității convenționale.

În continuare am organizat, cu implicarea plenară a Ministerului Justiției, mai multe dezbateri publice referitor la acest subiect sensibil.

Participând la dezbaterile publice, organizate de Ministerul Finanțelor și beneficiind de susținerea Ministerului Justiției am reușit să convingem Ministerul Finanțelor să aloce surse financiare suplimentare pentru remunerarea avocaților care acordă asistență juridică calificată garantată de stat.

La data de 30 noiembrie 2018 Parlamentul RM a adoptat Legea bugetului de stat pentru anul 2019.

Este de menționat că suplimentar pentru anul 2018 au fost bugetate 11861,6 mil. lei destinați remunerației avocaților.

Aceste surse financiare au fost bugetate pentru ca începând cu 1 ianuarie 2019 unitatea convențională să crească de la 20 de lei până la 30 lei.

Pe această cale mulțumim tuturor avocaților, Decanilor Barourilor, oficiilor teritoriale ale CNAJGS și tuturor care au contribuit la adoptarea hotărârii din 27 decembrie 2018 privind modificarea și completarea Regulamentului.

Ori, într-adevăr cuantumul remunerației avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat a fost stabilit în perioada anilor 2008-2009, nefiind niciodată modificat, deși în perioada 2008-2018 nivelul inflației a atins 305%, astfel cuantumul onorariilor fiind neechitabile.

Ne exprimăm considerațiunea față de Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor, angajații cărora au auzit argumentele noastre și plenar au fost implicați în soluționarea chestiunii privind modificarea Regulamentului.

Totodată, menționez și aportul esențial la adoptarea hotărârii de astăzi a membrilor Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat:

  1. Olga RABEI;
  2. Cristina MELNIC;
  3. Elena POALELUNGI;
  4. Ana NANI;
  5. Dorel MUSTEAŢĂ;
  6. Margarita ANDRIEŞ;
  7. Emanoil PLOŞNIŢA și doamnei Aurelia PALAMARCIUC, secretar al Consiliului Naţional.

În final, vă comunicăm că pentru anul 2019 ne propunem abrogarea pct. 12 al Regulamentului și completarea acestuia cu activități ce țin de acordarea asistenței juridice garantate de stat, care astăzi nu sunt remunerate.

Stimați domnilor avocați, felicitări cu adoptarea acestei hotărâri.

Felicitări cu sărbătorile de iarnă! Pace, liniște și bună voință!

Vă doresc tuturor Crăciun fericit!

La mulți ani!

Cu respect,

 

           Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților