Prima pagină  »  Noutați
Centrul de Instruire a Avocaților. Recomandări privind înregistrarea la instruiri.
21.02.2019

În atenția avocaților și avocaților stagiari.

Până vom dispune de o platformă web pentru comunicarea informației Centrului de Instruire a Avocaților, răspundem la întrebările adresate frecvent de avocați și stagiari. Pentru început, cu referire la publicare și înregistrare la instruiri. 

 1. Temporar, anunțurile privind instruirile sunt comunicate pe următoarele căi:

·    Site-ul UA www.uam.md;

·    Pagina Facebook ”Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din R. Moldova” (vă invităm să vă abonați la aceasta); 

·    Rețelele googlegroups:

a. AvocatulMD avocatulmd@googlegroups.com

b.EmbassyLawyer@googlegroups.com;

Notă: este recomandat să vă înregistrați prin intermediul Secretariatului UA la rețeaua pentru avocații Uniunii Avocaților: AvocatulMD avocatulmd@googlegroups.com

În curând, ne vom limita la aceasta, ulterior, la rubrica în platforma web. 

2. Temporar, seminarele sunt anunțate imediat după identificarea oportunității. Organizarea instruirilor este condiționată de disponibilitatea formatorilor invitați. După formarea grupurilor de formatori la fiecare subiect de instruire, va deveni posibilă desfășurarea cursurilor în baza orarelor predeterminate și publicate din timp, la care, formatorii vor fi invitați prin rotație. 

 3. Temporar, selecția participanților va fi efectuată în baza următoarelor criterii:

                  a. Obligatorie: 

·    statut avocat/stagiar;

·  specializare pe anumite categorii de cauze judiciare (când aceasta o cer evenimentele ad-hoc și/sau partenerii).

  b. Facultativă:

·prioritar vor fi selectați participanții care nu au beneficiat anterior de instruiri;

·absența nemotivată la instruiri este consemnată prin listele cu semnăturile participanților și poate atrage după sine ne includerea în următoarele grupuri de participanți.

Notă: La fiecare curs anunțat se înregistrează peste o sută de participanți. De aceea, trecem de la regula ”primul venit-primul servit”, aplicată până acum, la selecția participanților, pentru a oferi instruiri unui număr mai mare de avocați și stagiari. 

4. Este recomandat să nu vă înregistrați pentru toate seminarele, la rând. Oricum, va avea loc selecția în baza criteriilor anunțate și aceasta devine mai anevoioasă. Iar cel mai important este că s-ar putea să fiți invitați la un curs mai puțin dorit decât altul, din câteva, la care ați aplicat succesiv.

5. Este bine să se țină cont că la fiecare curs invităm peste numărul enunțat de participanți, de aceea, nu este indicată frecventarea seminarelor fără invitație. Aceasta este condiționat de calitatea instruirii pe care urmează să o presteze formatorul și de angajarea noastră pentru asigurarea pauzelor de cafea după numărul de participanți invitați.

Aceste reguli sunt temporare, până dezvoltarea Centrului de Instruire a Avocaților va ajunge la o funcționalitate mai temeinică, pe care o vom remarca împreună cu dumneavoastră.

Cu respect,

avocat Viorica GRECU, director

Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din Republica Moldova

 

21 februarie 2019