Prima pagină  »  Noutați
COMUNICAT
27.02.2019

Stimați colegi avocați și avocați stagiari,

Legea nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură și Statutul profesiei de avocat la art. 26 și respectiv art. 31 prevăd că avocatul după primirea licenței depune jurământul în fața membrilor Consiliului Uniunii Avocaților.

Jurământul are caracter obligatoriu pentru toți ascendenții în profesia de avocat. Este semnat de avocat și se păstrează în dosarul personal/profesional al avocatului.

Textul jurământului este următorul: "Eu, avocatul (numele, prenumele), jur să-mi aduc aportul la apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale omului, să-mi îndeplinesc conștiincios și onest îndatoririle de avocat, să păstrez secretul profesional și, prin comportamentul meu, să nu compromit onoarea profesională a avocatului."

Din momentul publicării Legii nr. 1260-XV, 12.09.2002 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și adoptării Statutului profesiei de avocat, ascendenții în profesia de avocat nu au depus jurământul în fața membrilor Consiliului Uniunii Avocaților.

Mai mult ca atât, depunerea jurământului de către ascendenții în profesia de avocat, nu se regăsește nici în procesele verbale a ședințelor Consiliului Uniunii Avocaților, care se păstrează la Uniunea Avocaților.

La data de 25 ianuarie 2019, pentru prima dată în istoria avocaturii din ultima perioadă, 15 (cincisprezece) avocați care au primit licența au depus jurământul.

Ulterior la 8 februarie 2019, au depus jurământul 17 (șaptesprezece) avocați și la 22 februarie 2019 încă 15 (cincisprezece) avocați.

Depunerea jurământului a avut loc într-o atmosferă solemnă, colegială și prietenoasă în fața membrilor Consiliului Uniunii Avocaților.

Totodată în această atmosferă, textul jurământului a fost semnat de fiecare avocat în parte.

Atmosfera depunerii jurământului a convins atât avocații cât și participanții la acest eveniment că nu este o formalitate, ci un act solemn prin care avocații s-au obligat să apere drepturile și libertățile legitime ale omului, să-și îndeplinească conștiincios îndatoririle de avocat. Prin comportamentul lor să nu compromită onoarea profesională a avocaților, să păstreze secretul profesional, altfel spus avocații s-au obligat public în fața membrilor Consiliului Uniunii Avocaților, să respecte prevederile Legii nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură, Statutului profesiei de avocat, Codului Deontologic și principiile avocaturii.

Membrii Consiliului Uniunii Avocaților au felicitat avocații care au depus jurământul, dorindu-le dedicație și abnegație în exercitarea profesiei de avocat, perseverență, succese, drum bun în exercitarea profesiei de avocat și bun venit în familia avocaturii din Republica Moldova.

Cu respect,

 

Emanoil PLOȘNIȚA

  Președintele Uniunii Avocaților