Prima pagină  »  Noutați
În atenția avocaților și avocaților stagiari!!!
27.02.2019

Stimați avocați și avocați stagiari,

Ieri, 26 februarie 2019 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat. Consiliul a aprobat Raportul de Activitate în Sistemul de Acordare a Asistenței Juridice Garantate de Stat pentru anul 2018.

În vederea executării prevederilor Legii 198-XVI din 26.07.2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat, în anul 2018 au fost înregistrate 60230 de cazuri de beneficiere de asistență juridică garantată de stat, ceea ce constituie cu 5092 cazuri mai puțin, decât în anul 2017, fiind înregistrată o descreștere de circa 7,8 %.

Din numărul total de cazuri, 49 695 (82,5%) au constituit cazuri de acordare  a asistenței juridice calificate.

Bugetul sistemului asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2018, destinat pentru plata onorariilor avocaților care acordă asistență juridică calificată garantată de stat a constituit 24,85 milioane lei.

Pe parcursul anului 2018, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) s-a întrunit în 5 ședințe ordinare, a adoptat 23 hotărâri și 1 dispoziție întru asigurarea funcționalității sistemului de AJGS.

Principala intervenție a CNAJGS a fost făcută prin Hotărârea nr. 23 din 27 decembrie 2018 cu privire la modificarea punctului 3 din Regulamentul cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, fiind majorat cuantumul unității convenționale, în bază căreia sunt remunerați avocații care acordă asistență juridică garantată de stat, de la 20 la 30 de lei.

Aceste modificări vor intra în vigoare la 1 martie 2019 și vor avea drept impact creșterea cu 50% a onorariilor plătite avocaților.

Evidențiem că din bugetul de stat au fost alocate suplimentar circa 11,86 milioane lei pentru anul 2019.

La ședința din 26 februarie 2019 a fost prezentat și Raportul privind Monitorizarea Externă a Calității Asistenței Juridice Calificate Garantate de Stat Acordată de către Avocați.

Comisia de monitorizare externă a selectat 10 % din numărul total de avocați înscriși în sistemul de asistență juridică garantată de stat.

Analiza rezultatelor monitorizării externe reflectă că majoritatea (61%) avocaților evaluați au obținut calificativul bine, 18% din avocați au fost apreciați cu calificativul foarte bine şi 21% au primit calificativul insuficient.

Consiliul și-a expus îngrijorarea că 21% din numărul avocaților evaluați au primit calificativul insuficient.

Consiliul a menționat că raportul prezentat a fost unul consistent și monitorizarea externă a fost efectuată în conformitate cu standardele de calitate și Regulamentul privind Monitorizarea Externă a Calității Asistenței Juridice Calificate Garantate de Stat Acordată de către Avocați.

Pe această cale Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat mulțumește grupului de monitori :

  1. Stela Malanciuc;                    
  2. Ludmila Spînu;                         
  3. Andrei Zadorojnîi;                     
  4. Arina Țurcan;                            
  5. Elena Buguța;                           
  6. Roman Crivenco, pentru prestație eficientă și calificativă.

La ședința din 26 februarie 2019 a fost aprobat și Planul de Acțiuni pentru anul 2019 de implementare a Strategiei de Activitate în Sistemul de Acordare a Asistenței Juridice Garantate de  Stat pentru anii 2018-2020.

Potrivit Planului de Acțiuni, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat își propune revizuirea cadrului normativ privind modul de remunerarea a avocaților pentru acordarea asistenței juridice  garantate de stat, în vederea îmbunătățirii acesteia.

În acest context Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat își propune modificarea Regulamentului cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, și efectiv majorarea cuantumului unității convenționale în baza căreia sunt remunerați avocații care acordă asistență juridică garantată de stat, de la 30 la 40 de lei și abrogarea pct. 12 a acestui Regulament.

Este de menționat că anul 2018 a fost un an aniversar pentru sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat din Republica Moldova.

Cu suportul partenerilor a fost posibilă găzduirea la Chișinău a Conferinței regionale: Forumul  Internațional Moldova – Macedonia: ”Asistența Juridică Garantată de Stat și Abilitarea Juridică a Populației”. Evenimentul a fost organizat cu prilejul aniversării a 10 ani de activitate a sistemului de Asistență Juridică Garantată de Stat din Republica Moldova.  

Forumul a fost organizat de Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat în parteneriat cu Fundația Soros-Moldova și Fundația pentru o Societate Deschisă din Macedonia. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 16-17 octombrie 2018.

În final Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat a apreciat ca fiind una eficientă și calitativă, activitatea avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat.

Cu respect,

     Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților