Prima pagină  »  Noutați
Avocații s-au întrunit în ziua de 6 martie 2019 la prima Conferință profesională.
07.03.2019

Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din R. Moldova a desfășurat la 06 martie 2019 Conferința pentru avocați cu tema: ”Aspecte de noutate în legislație”. 
 
Întrunirea profesională a avocaților a fost salutată de dl Georg Schmidt, Președintele Judecătoriei Administrative din or. Trier, Germania, membrul Grupului de lucru asupra noului Cod administrativ. Domnul judecător german a prezentat o incursiune asupra temei tratate la conferință privind Codul Administrativ care va intra în vigoare din 01 aprilie 2019. 
 
Ulterior, dna Ina JIMBEI, avocată, doctorand, lector universitar la Departamentul Drept Procedural, Facultatea de Drept a USM, a continuat cu o prezentare asupra noului Cod administrativ și a pus în evidență structura, princiliipe, noțiunile și aspectele noi, însăși procedura administrativă. 
 
Dl Sergiu BĂIEȘU, avocat, doctor în drept, profesor universitar la Departamentul Drept Privat, Facultatea de Drept a USM, le-a făcut cunoscute avocaților drepturile reale în lumina Codului civil modenizat. Domnul profesor a provocat avocații la dezbateri asupra noilor aspecte de reglementare a dreptului de proprietate și atributele acestuia. 
 
În cadrul prezentării îmbunătățirilor cadrului de soluționare a cauzelor civile, dl Igor CLIMA, avocat, lector universitar la Facultatea de Drept a ULIM, a evidențiat noutățile procedurii de pregătire a pricinii pentru dezbaterile judiciare și de examinare în fond a cauzelor civile, precum și modificările implementate în căile de atac: apelul de bază și apelul incisiv, recurs și revizuire. 
 
Centrul de Instruire a Avocaților și participanții la Conferință le mulțumește cu multă prețuire formatorilor și partenerilor Conferinței. 
                     
 
Partenerii Conferinței:


Cu mult respect,

avocat Viorica GRECU, director

Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din Republica Moldova