Prima pagină  »  Noutați
În atenția avocaților și avocaților stagiari!!!
12.03.2019

Stimați colegi avocați și avocați stagiari,

La 26 februarie 2016 Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat Strategia Uniunii Avocaților din Moldova 2016-2020.

Prioritățile Uniunii Avocaților au fost determinate după cum urmează:

 • Consolidarea comunității avocaților ;
 • Respectarea eticii profesionale în activitatea de avocat ;
 • Creșterea calității asistenței acordate de avocați ;
 • Îmbunătățirea mediului pentru practicarea profesiei de avocat și consolidarea instituției avocaturii în societate.

Potrivit Strategiei au fost determinate obiectivele și acțiunile prioritare. La capitolul acțiuni prioritare Strategia prevede:

 • Crearea unui centru de instruire a avocaților.
 • Stabilirea criteriilor de evaluare privind admiterea în profesia de avocat.
 • Crearea Consiliului Științific – organ ce ar veghea îmbunătățirea cadrului legislativ.
 • Elaborarea și aprobarea Strategiei și politicii de comunicare în cadrul Uniunii Avocaților.
 • Menținerea unui buget unic al Uniunii Avocaților, cu delimitarea liniilor bugetare respective pentru cheltuielile fiecărui Barou și ale Centrului de instruire.
 • Promovarea unui sistem unic cu privire la practica instanțelor judecătorești în raport cu compensarea cheltuielilor de judecată pentru serviciile avocaților.
 • Crearea fondului de solidaritate.
 • Instituirea unui comitet de urgenţă în vederea asigurării asistenţei avocaţilor în situaţii dificile ce rezultă din exercitarea profesiei de avocat.
 • Instituirea unui mecanism de monitorizare, înregistrare și analiză statistică a orelor lucrate pro bono de avocați.
 • Reglementarea mai detaliată a procedurii de examinare a cauzelor disciplinare.
 • Uniformizarea practicii în cauzele disciplinare.
 • Adoptarea regulamentului Comisiei pentru etică şi disciplină.
 • Elaborarea Codului deontologic nou şi a comentariului acestuia, etc.

La expirarea circa a 2 ani de la aprobarea Strategiei, constatăm că mai multe obiective și acțiuni prioritare prevăzute au fost atinse și respectiv realizate. Mai mult ca atât, unele priorități și obiective și-au pierdut actualitatea.

La moment, obiectiv se impune necesitatea modificării, completării și îmbunătățirii Strategiei Uniunii Avocaților.

Totodată, vom fi recunoscători pentru participarea Dvs la îmbunătățirea Strategiei și efectiv elaborarea Planului de acțiuni.

Pentru mai multe detalii și concretizări nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com sau la numărul de telefon: 069161353.

Suntem în așteptarea propunerilor Dvs până la 20 martie 2019.

Atașat găsiți Strategia Uniunii Avocaților.

Cu respect,

              Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților

 

 

Materiale ataşate