Prima pagină  »  Noutați
Proiectului Strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019-2022
16.04.2019

Stimați colegi avocați și avocați stagiari,

Ministerul Justiției al Republicii Moldova a anunțat lansarea proiectului Strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019-2022 pentru consultarea publică.

Potrivit Ministerului Justiției al RM, acest proiect cuprinde o abordare strategică și sistemică a obiectivelor aferente problemelor existente în cadrul sistemului, cu stabilirea (definirea) instrumentelor de soluționare și a impactului așteptat.

Domeniile de intervenție strategică identificate în proiectul Strategiei vor fi reflectate în Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia prin identificarea măsurilor concrete.

Având în vedere cele expuse respectuos solicităm ca avocații și avocații stagiari să participe activ la consultarea publică a Strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019-2022.

Atașat găsiți proiectul menționat supra.

Totodată, acesta poate fi consultat pe pagina oficială de Internet a Ministerului Justiției www.justice.gov.md la directoriul ,,Noua Strategie în sectorul justiției”. Propunerile pot fi prezentate atât pe suport de hârtie cât și în format electronic la adresa uniunea.avocatilor.rm@gmail.com .

Cu respect,

Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților

 

Materiale ataşate