Prima pagină  »  Noutați
Comunicat
23.04.2019

COMUNICAT

La 16 aprilie 2019, studenții anului II facultății de drept a Universității de Stat din Moldova au fost într-o vizită de informare la Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

În cadrul acestei vizite studenții au avut o întrevedere cu președintele Uniunii Avocaților.

Studenții au abordat mai multe subiecte ce țin de funcționarea Uniunii Avocaților, inclusiv și actele legislative care reglementează buna funcționare instituțională a Uniunii Avocaților și activitatea avocaților din Republica Moldova.

Președintele Uniunii Avocaților dl Emanoil PLOȘNIȚA cu drag a răspuns la multiplele întrebări a studenților facultății de drept.

În discursul său președintele a menționat că buna funcționare a Uniunii Avocaților este garantată de Legea nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură, Statutul profesiei de avocat, aprobat prin hotărârea Congresului avocaților din 29 ianuarie 2011 și Regulamentul privind funcționarea Uniunii Avocaților, aprobat prin hotărârea Consiliului din 27 mai 2016.

Totodată s-a menționat că după 17 ani de la adoptarea Legii cu privire la avocatură se impune elaborarea și adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a unui nou proiect de lege.

În această ordine de idei s-a scos în evidență și necesitatea modificării Constituției Republicii Moldova.

Ori, avocatului i se atribuie un rol esențial în înfăptuirea justiției. Rolul avocatului este esențial pentru o democrație și stat de drept.

În acest context președintele Uniunii Avocaților a evidențiat că legea fundamentală a statului trebuie să înscrie prevederi constituționale referitor la institutul avocaturii, avocați și Uniunea Avocaților din Republica Moldova.

Președintele Uniunii Avocaților le-a vorbit studenților despre activitatea avocaților în procesul de înfăptuire a justiției, drepturile și obligațiile avocaților etc.

Un subiect sensibil, discutat în cadrul vizitei de informare a studenților facultății de drept, a fost Codul deontologic a avocatului, cultura juridică a avocatului etc.

Studenții au fost informați că potrivit prevederilor art. 44 Legii nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură, plângerile împotriva acțiunilor avocaților, pretinse că au încălcat prevederile Codului deontologic, legii, contractelor privind acordarea asistenței juridice etc., sunt verificate și examinate în exclusivitate de Comisia pentru etică și disciplină.

Comisiei îi revine și dreptul sancționării avocaților pentru abaterile disciplinare comise.

Hotărârile Comisiei pot fi contestate doar în instanța de judecată.

Studenții au fost informați și referitor la competențele și activitatea Consiliului Uniunii Avocaților în calitate de organ reprezentativ și deliberativ al Uniunii Avocaților.

Un interes deosebit au manifestat studenții facultății de drept și referitor la admiterea la stagiul profesional, admiterea în profesia de avocat, drepturile și obligațiile avocatului-stagiar și activitatea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.

Studenții au fost informați că în Republica Moldova profesia de avocat poate fi exercitată de persoana care are cetățenia Republicii Moldova are capacitatea deplină de exercițiu, diploma de licențiat în drept sau echivalentul acesteia, se bucură de o reputație ireproșabilă și a fost admis în profesia de avocat după susținerea examenului de calificare.

În continuare studenții, au fost informați și despre activitățile incompatibile cu profesia de avocat.

În final, președintele Uniunii Avocaților a reiterat că profesia de avocat este exercitată doar de persoane calificate și abilitate, conform legii să pledeze și să acționeze în numele clienților lor, să practice dreptul, să apară în fața unei instanțe judecătorești sau să consulte și să reprezinte în materie juridică clienții lor.

Profesia de avocat, a reiterat președintele, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) Legii nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură este liberă și independentă, cu organizare și funcționare autonomă, în condițiile legii și ale Statutului profesiei de avocat. Activitatea avocatului nu este activitate de întreprinzător.

Dorindu-le succes la învățătură, președintele a menționat că cei mai buni cu drag sunt așteptați la finalizarea studiilor, în avocatura Republicii Moldova.