Prima pagină  »  Noutați
Consultare publică a Proiectului Raportului de evaluare a riscurilor sectoriale în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul instituției avocaturii
23.05.2019

În temeiul Legii Nr. 308 din 22 decembrie 2017 și Planului de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului nr. UA/C/19/38 din 29 martie 2019,

Uniunea Avocaților din Republica Moldova, remite pentru consultare „Criteriile și Factorii privind riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în activitatea liber profesioniștilor (avocaților)”, în cadrul căreia, avocații, avocații stagiari, organizațiile societății civile, asociațiile profesionale și alte persoanele interesate pot propune amendamente și sugestii pentru a fi avute în vedere în procesul definitivării documentului nominalizat, sau pot solicita organizarea unor dezbateri publice.

Întrucât Uniunea Avocaților are un calendar circumscris de realizare a procedurilor la compartimentul enunțat, menționăm că consultarea se va derula într-un interval de timp restrâns, potrivit următorului calendar:

15 iunie 2019 – Termenul limită, la închiderea programului, până la care pot fi trimise în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de Norme;

19 iunie 2019 – Elaborarea raportului de centralizare a propunerilor și recomandărilor primite;

28 iunie 2019 – Data estimată a ședinței de adoptare a proiectului de hotărâre în cadrul Consiliului Uniunii Avocaților.

Sugestiile și propunerile se transmit pe adresa uniunea.avocatilor.rm@gmail.com în format electronic sau prin corespondență regulată la adresa Uniunii Avocaților din Republica Moldova din str. București, 46, mun. Chișinău, MD-2012.

 

Uniunea Avocaților din Republica Moldova

 

Materiale ataşate