Prima pagină  »  Noutați
Referitor la Congresul ordinar al avocaților din Republica Moldova
10.06.2019

Stimați domni și doamne avocați/te,

Discuțiile avute cu mulți din Dvs. în ultimul timp, m-au lăsat cu senzația că mulți din Dvs. nu cunoașteți despre convocarea Congresului ordinar al avocaților din Republica Moldova  și agenda acestui Congres.

În acest context Uniunea Avocaților din Republica Moldova vine cu următoarele concretizări.

Potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 1260-XV din 19.07.2002, cu privire la avocatură, Congresul este organul suprem al Uniunii Avocaților și se constituie din avocații delegați de fiecare barou, conform normei de reprezentare stabilite în Statutul profesiei de avocat și din membrii Consiliului Uniunii Avocaților.

Norma de reprezentare a avocaților este de 1:5 (un delegat  din partea a 5 avocați).

Membrii Consiliului Uniunii Avocaților sunt membri de drept ai Congresului.

Consiliul Uniunii Avocaților la 25 aprilie 2019 a convocat Congresul ordinar al avocaților din Republica Moldova pentru 4 octombrie 2019.

Totodată, Consiliul a aprobat proiectul agendei Congresului ordinar al avocaților după cum urmează:

 1. Alegerea Președintelui Uniunii Avocaților din Republica Moldova;
 2. Alegerea componenței Comisiei pentru etică și disciplină (6 membri);
 3. Audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaților.
 4. Audierea și aprobarea raportului privind activitatea Secretarului general interimar al Uniunii Avocaților.
 5. Audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei pentru etică și disciplină.
 6. Audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.
 7. Audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei de cenzori.
 8. Audierea și aprobarea raportului privind execuția anuală a bugetului Uniunii Avocaților.
 9. Aprobarea modificărilor la bugetul Uniunii Avocaților pentru anul 2019.
 10. Aprobarea proiectului bugetului anual al Uniunii Avocaților pentru anul 2020.
 11. Cu privire la modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat (art. 41 –perioada desemnării delegaților la Congres și art. 46 – durata mandatului membrilor Comisiilor Uniunii Avocaților).
 12. Diverse

Agenda Congresului nu este bătută în cuie și suntem în așteptarea propunerilor DVS. de completare/modificare a agendei Congresului ordinar al avocaților din 4 octombrie 2019, inclusiv de formare a bugetului pentru anul 2020, de modificare și completare a statutului profesiei de avocat etc.

Propunerile Dvs. pot fi transmise la adresa: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com în format electronic sau pe suport de hârtie la adresa Uniunii Avocaților din Republica Moldova din str. București, 46, mun. Chișinău, MD-2012, până la data de 1 august 2019.

Totodată, menționăm că Congresul se consideră legal constituit dacă la lucrările lui sunt prezenți 2/3 din numărul participanților  (avocații delegați de fiecare barou și membrii Consiliului Uniunii Avocaților).

Congresul adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.

În această ordine de ideii, accentuăm că la adoptarea hotărârilor, Congresul trebuie să fie deliberativ, astfel spus urmează a fi prezenți nu mai puțin de 2/3 din numărul de participanți.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova este la dispoziția Dvs. tuturor și a fiecăruia în parte pentru a răspunde la toate întrebările ce țin de convocarea Congresului, participarea la Congres, agenda Congresului, etc.

Vă îndemnăm să nu ezitați să ne contactați pentru detalii și concretizări la tel: (022)226152,

(022)228270.

Cu respect,

  

                                                                                    Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților