Prima pagină  »  Noutați
În atenția avocaților și avocaților stagiari!!!
12.06.2019

Stimați domni și doamne avocați/te,

La data de 5 iunie 2019, în sala mică a Academiei de Științe a Moldovei a avut loc Conferința științifico-practică cu genericul: ,,Activitatea specială de investigații și respectarea drepturilor persoanei, probleme actuale de doctrină, legislație și practică” în cadrul căreia au fost supuse dezbaterilor subiecte importante ce țin de locul și rolul activității speciale de investigații în prevenirea și combaterea criminalității, asigurarea securității statului, ordinii publice, apărarea drepturilor și intereselor persoanelor, descoperirea și cercetarea infracțiunilor.

Această Conferință a fost organizată de Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice în parteneriat cu Facultatea de drept USM, ULIM, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene, Constantin Stere, Institutul Național de Justiție, Institutul Național de Informații și Securitate, cu alte autorități și instituții publice și cu societatea civilă.

Organizatorii au reușit să convoace la această Conferință reprezentanți ai mediului academic și practicieni din diferite domenii (judecători, procurori, avocați, polițiști).

Participanții la Conferință au vorbit despre istoricul activității operative  (speciale) de investigații: concepte, principii și reglementare și efectiv evoluția cadrului legislativ privind activitatea specială de investigații.

A fost abordată sub aspect doctrinal și practic chestiunea privind valoarea probatorie a rezultatelor măsurilor speciale de investigații și utilizarea acestora:

1 - celor efectuate doar în cadrul procesului penal;

2 - celor efectuate atât în cadrul unui proces penal cât și în afara lui;

3 – celor efectuate doar în afara procesului penal.

Practicienii participanți la Conferință au scos în evidență problemele de practică judiciară privind realizarea măsurilor speciale de investigații, interpretarea și aplicarea normelor ce reglementează activitatea specială de investigații, respectarea drepturilor persoanei în procesul activității speciale de investigații, informarea persoanei supuse măsurilor speciale de investigații despre efectuarea acestora, contestarea măsurilor speciale de investigații.

Avocații participanți la Conferință au scos în evidență standardele CEDO în materia activității speciale de investigații și necesitatea protecției datelor cu caracter personal în procesul exercitării activității speciale de investigații.

În cadrul Conferinței au fost expuse mai multe propuneri referitor la  modificarea, completarea cadrului legislativ privind reglementarea activității speciale de investigații.

Propunerile formulate în acest sens  aveau amprentă departamentală pronunțată.

Avocații participanți la Conferință au susținut necesitatea modificării cadrului legislativ privind activitatea specială de investigații.

Orice modificarea legislativă în acest sens urmează să prevadă mecanisme și garanții privind respectarea drepturilor fundamentale ale omului în procesul activității speciale de investigații.

Cu respect,

  

   Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților