Prima pagină  »  Noutați
Consultare publică a Proiectului Program Intern în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul instituției avocaturii
09.07.2019

În temeiul Legii Nr.308 din 22 decembrie 2017 și Planul de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului nr. UA/C/19/38 din 29 martie 2019.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova, remite spre consultare „Program Intern al avocatului privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului”, în cadrul căreia, avocații, avocații stagiari, organizațiile societății civile, asociațiile profesionale și alte persoane interesate pot propune amendamente și sugestii ulterior a fi avute în vedere, pentru definitivarea documentului nominalizat.

Din considerentul că Uniunea Avocaților are un calendar circumscris de realizare a procedurilor la compartimentul enunțat, menționăm că consultarea se va derula într-un interval de timp restrâns, potrivit următorului calendar:

22 iulie 2019 – Termenul limită, până la care pot fi trimise în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de Norme;

24 iulie 2019 – Elaborarea unui raport cu propunerile și recomandările primite;

26 iulie 2019 – Data estimată a ședinței de adoptare a proiectului de hotărâre în cadrul Consiliului Uniunii Avocaților;

Sugestiile și propunerile se transmit pe adresa uniunea.avocatilor.rm@gmail.com în format electronic sau prin corespondență la adresa Uniunii Avocaților din Republica Moldova din str. București, 46, mun. Chișinău, MD-2012.

Atașat găsiți proiectul „Program Intern al avocatului privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului”.

 

Uniunea Avocaților din Republica Moldova

Materiale ataşate