Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Comrat
07.02.2020, ora:13.00
or. Comrat, str. Lenin 233, restaurantul ,,Atlantida”

Prima pagină  »  Noutați
Mesaj de felicitare al Preşedintelui Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova cu ocazia sărbătorii „Limba noastră”
30.08.2019

Fiind cartea de nobleţe şi testimoniul de naţionalitate al ţării,  Ziua de 31 august reprezintă ziua culturii, tradiţiilor, istoriei şi credinţei Republicii Moldova.

Sărbătoarea „Limba noastră”, dă suflu tuturor cetăţenilor noştri de a păstra vie limba care de peste decenii ne-au lăsat-o strămoşii  noștri. Incontestabil, versurile imnului naţional al ţării, descrie cu exactitatea graiul nostru: „Limba noastră-i o comoară. Limba noastră-i numai cântec, Limba noastră-i graiul pâinii. Limba noastră-i frunză verde.” 

Este un frumos prilej să cinstim limba pe care o vorbim, pentru că este tezaurul cel mai de preţ pe care-l moştenesc copii de la părinţi şi care merită să fie păstrat de generaţiile ce-l primesc. Anume graiul este legătura de sfinţenie între mamă şi copil, prin aceasta renaşte şi evoluează generaţii. Cultura şi obiceiurile sunt transmise prin limbă şi port, anume asta defineşte un stat ca fiind unitar şi integru. Vă îndemn să nu pierdeţi din aceste valori care sunt ştirbite de influenţele sociale odată cu digitalizarea vieţii moderne. Istoria nu cunoaşte un stat care s-a dezis de limba vorbită şi a cunoscut prosperitate şi poziţie de lider mondial, or limba este acel element de bază care impune ţara să fie apreciată, respectată prin a-i cunoaşte graiul şi prin a-l vorbi.

Motto-ul Uniunii Europene este „Unitate prin diversitate”, însă nu prin subminarea importanţei limbilor vorbite de statele membre, lucru care niciodată nu a fost şters ca importanță statală. Asta demonstrează repetat faptul că poţi avea aceleaşi legi, purta aceleaşi haine, asculta aceeaşi muzică, însă limba nativă este sacramentul identităţii unui popor. Nu e nevoie să te renegi de grai pentru a prospera şi evolua, pentru că limba defineşte naţiuni şi scrie istorie.

De asemenea, astăzi este un prilej oportun să îi omagiem pe cei care au luptat să menţină vie esența acestui popor şi ne-au dăruit un bogat patrimoniu cultural. Este de datoria noastră să cinstim limba vorbită şi să educăm urmaşii noștri, care la rândul lor vor educa urmaşii urmașilor noștri.

Cu profund respect,

 

Emanoil Ploşniţa

Preşedintele Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova