Prima pagină  »  Noutați
Mesaj de felicitare pentru colega noastră Veronica Mihailov-Moraru
02.09.2019

Uniunea Avocaţilor din Repubublica Moldova aduce sincere felicitări, colegei noastre avocat, Veronica Mihailov-Moraru pentru creşterea profesională în calitate de Secretar de stat la Ministerul Justiţiei.

Cunoscută în rândul breslei ca fiind un bun profesionist şi cu ambiţie, opinia publică o cunoaşte ca un militant al respectării buchii legii și drepturilor fundamentale ale omului. Cu siguranţă, instituţia ministerială a câştigat un specialist  bine instruit, iar acest prilej oferă colegilor avocaţi, plăcerea de a-i aduce sincere felicitări, succese mari, realizări profesionale în virtutea obiectivelor profesionale de care a dat dovadă pe parcursul anilor în avocatură.

Este salutabilă implicarea profesioniştilor din rândul avocaturii în instituţii cheie din ţară, fiind convinşi de aptitudinile sale în materie şi aplicare a cunoştinţelor. Acest fapt demonstrează repetat că instituţia avocaţională reprezintă un pilon de bază într-o societate democratică şi corectă. Lipsa participării avocaţilor şi în rândul funcţionarilor publici cu funcţii cheie din instituţiile statului, şterbeşte din credibilitatea funcţionării sistemului de drept.

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova îi doreşte colegei noastre, Veronica Mihailov-Moraru să continue misiunea profesională – asigurarea principiului supremaţiei legii  în vederea asigurării respectării drepturilor omului și a libertăților sale fundamentale. Totodată, Uniunea Avocaţilor speră cu acest prilej, la o colaborarea mai strânsă între instituţia avocaţională şi Ministerul Justiţiei contopită într-o colaborare de schimb de experienţă şi bune practici, care va avea la bază respectarea principiilor statutului de drept.

 

Emanoil Ploşniţa

Preşedintele Uniunii Avocaţilor

din Republica Moldova