Prima pagină  »  Noutați
SESIUNEA ORDINARĂ A CONGRESULUI AVOCAȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA, 4 Octombrie 2019
06.09.2019

Uniunea Avocaților din Republica Moldova reamintește, că urmare a Hotărârii Consiliului Uniunii Avocaților Nr. UA/C/19/58 din 25 aprilie 2019, sesiunea ordinară a Congresului Avocaților din Republica Moldova va avea loc pe data de 4 Octombrie 2019,

Lucrările Congresului se vor desfășura cu începere de la ora 10.00, în incinta „Palatului Republicii”, strada Maria Cebotari 16, mun. Chișinău, înregistrarea delegaților de la ora 9.00.
 

Ordinea de zi a Congresului Avocaților este următoarea:

 

 1. Alegerea Președintelui Uniunii Avocaților din Republica Moldova;
 2. Alegerea componenței Comisiei pentru etică şi disciplină (6 membri);
 3. Audierea și aprobarea Raportului anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaților.
 4. Audierea și aprobarea Raportului anual privind activitatea Comisiei pentru etică și disciplină.
 5. Audierea și aprobarea Raportului anual privind activitatea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.
 6. Audierea și aprobarea Raportului anual privind activitatea Comisiei de cenzori.
 7. Cu privire la protecția socială, medicală, contabilitatea și fiscalitatea avocaților din Republica Moldova.
 8. Audierea și aprobarea Raportului Secretarului General privind execuția bugetară a Uniunii Avocaților în anul 2018.
 9. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Uniunii Avocaților din Republica Moldova pentru anul 2019.
 10. Aprobarea cuantumului taxei pentru înscrierea în Registrul special al avocaților din alte state ținut de către Consiliul Uniunii Avocaților.
 11. Aprobarea cotei de contribuție a avocaților la formarea bugetului Uniunii Avocaților;
 12. Aprobarea proiectului Bugetului Uniunii Avocaților pentru anul 2020.
 13. Modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al RM nr. 54-57/302 din 08.04.2011.
 14. Aprobarea Programului de pregătire profesională continuă a avocaților şi de instruire inițială a avocaților stagiari pe perioada unui ciclu de 4 ani.
 15. Scutirea unor categorii de avocați de la plata contribuțiilor profesionale și radierea înregistrărilor cu privire la datoriile acestora în evidența contabilă a Uniunii Avocaților.
 16. Diverse.

Notă: Propunerile de modificare și completare ale Statutului profesiei de avocat, depuse în preziua Congresului avocaților, sau cele prezentate în cadrul lucrărilor Congresului nemijlocit de către delegați, nu vor fi dezbătute, fiind transmise spre analiză Consiliului Uniunii Avocaților și Grupului de lucru pentru perfecționarea reglementărilor legale referitor la exercitarea profesiunii de avocat, pentru dezbatere în proximă ședință a acestor propuneri.

 

Anexat găsiți materialele relevante Agendei Congresului din 4 Octombrie 2019

 

 

Materiale ataşate