Prima pagină  »  Noutați
În atenția avocaților și avocaților stagiari!!!
16.09.2019

Stimați colegi avocați și avocați stagiari,

Ministerul Justiției în comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au elaborat Proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.

Potrivit autorilor, proiectul de lege a fost elaborat în vederea transpunerii prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20.05.2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

Proiectul de lege stabilește modul de constatare a încălcărilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului de către entitățile raportoare.

Prevederile legii se aplică faptelor, acțiunilor sau inacțiunilor săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova, ce au ca obiect încălcarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Proiectul de lege este structurat în cinci capitole, care au fost grupate în funcție de normele ce reglementează măsurile de verificare și stabilire a încălcărilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, răspunderea ce survine la depistarea încălcărilor precum și sancțiunilor corespunzătoare.

Autorii proiectului menționează că odată cu intrarea în vigoare a acestui proiect de lege, prevederile Codului Contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 vor fi abrogate, deoarece sancțiunile stabilite de prezentul proiect de lege constituie sancțiuni de ordin administrativ în conformitate cu rigorile Directivei(UE) 2015/849.

În contextul celor expuse, respectuos solicităm să vă expuneți opinia referitor la proiectul lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.

Opinia Dvs, propunerile referitor la îmbunătățirea acestui proiect contează și nu ezitați să formulați propuneri pe marginea proiectului de lege.

Atașat găsiți proiectul legii privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.

 

Cu respect,       

Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților

 

Materiale ataşate