Prima pagină  »  Noutați
Constatările Curții Constituționale în materia clarității și previzibilității unor norme de procedură penală ce reglementează revizuirea procesului penal
18.10.2019

În Decizia de inadmisibilitate a sesizării nr.134 g/2019 din 07.10.2019 privind excepția de neconstituționalitate a tezei I de la articolul 33 alin. (3), a tezei a II-a de la articolul 460 alin. (1) și a articolului 463 alin. (1) din Codul de procedură penală (incompatibilitatea judecătorului la judecarea succesivă a aceleiași cauze penale), disponibilă: http://constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=697&l=ro, Curtea Constituțională a invocat jurisprudența CtEDO în materie,…statuând că nu poate fi vorba de lipsă de imparțialitate în îndeplinirea atribuțiilor judiciare în cazul în care judecătorul a pronunțat deja decizii pur formale şi procedurale în alte etape ale procedurii; în schimb, această problemă poate apărea dacă, în alte etape ale procedurii, judecătorul s-a pronunțat deja cu privire la vinovăția acuzatului (Gómez de Liaño y Botella v. Spania, 22 iulie 2008, §§ 67-71).

Curtea a reținut: că legea procesual-penală îi interzice judecătorului să participe la o nouă judecare a cauzei în procedura căii extraordinare de atac (revizuirea reprezentând o cale extraordinară de atac) dacă a mai participat în calitate de judecător la examinarea aceleiași cauze în primă instanță, într-o cale ordinară sau extraordinară de atac, precum şi în cazul participării ca judecător de instrucție [teza I de la articolul 33 alin. (3) din Cod], constatând clare și previzibile normele contestate. În opinia judecătorilor Curții Constituționale: Acest fapt presupune că cererile de revizuire care ajung la instanța de revizuire nu le mai pot fi repartizate judecătorilor care s-au pronunțat anterior printr-o hotărâre asupra fondului unei cauze penale a cărei revizuire se cere (s.n.) (par.24).

În vederea desființării practicilor defectuoase statornicite de ani buni în jurisprudența națională, considerăm că urmează să fie recuzați judecătorii ce le-au fost repartizate dosare de revizuire și se află în stare de incompatibilitate similară circumstanțelor de fapt reținute în sesizarea semnată de avocatul T. OSOIANU, în cazul în care aceștia nu-și vor declara abținere. Pe baza raționamentelor de drept, reținute în Decizia CC din 07.10.2019 urmează a fi atacate și casate hotărârile penale pronunțate de judecători în procedura de revizuire, dacă anterior aceștia au semnat hotărârile penale de condamnare, a căror revizuire s-a solicitat de părțile în proces.

Dincolo de toate cele expuse de către Curtea Constituțională, confirmă mai presus de toate, capacitatea și iscusința profesională a avocaților, în special a avocatului Tudor OSOIANU.

 

Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților