Prima pagină  »  Noutați
Majorări pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică garantată de stat
21.01.2020

În urma modificărilor efectuate la Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice  garantată de stat, Consiliul Naţional de Asistenţă Juridică Garantată de stat a decis asupra majorării cuantumul unităţii convenţionale în baza căreia sunt remuneraţi avocaţii din cadrul CNAJGS, de la 30 lei la 40 lei. Totodată, pentru acordarea asistenţei juridice calificate în două sau mai multe cauze în aceeaşi zi, remunerarea pentru cauzele suplimentare va fi de 100% din suma stabilită pentru fiecare din aceste cauze, însă cu respectarea principiului de nu mai mult de cinci cauze pe zi. Astfel că, potrivit acţiunilor legale, hotărârea CNAJGS urmează a fi înregistrată la ministerul de resort, fiind activă o dată cu publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Tot în cadrul aceleiaşi şedinţe din 17 ianuarie curent, a fost actualizat Registrul naţional  al persoanelor care acorda asistenţă juridică garantată de stat, fiind înregistraţi activ 461 de avocaţi, dar şi lista avocaţilor specializaţi cu implicarea copiilor (34 de avocaţi), solicitanţilor de azil, refugiaţilor, beneficiarilor de protecţie umanitară, dar şi apatrizilor şi solicitanţilor al statului apatrid (13 de avocaţi), precum şi lista avocaţilor specializaţi în acordarea asistenţei juridice persoanelor cu dezabilități intelectuale şi psihosociale (9 avocaţi), şi victimelor ale infracţiunilor (9 avocaţi).

De asemenea, Consiliul a revizuit şi hotărât excluderea a 14 avocaţi din Registrul naţional al persoanelor care acordă asistenţă juridică garantată de stat.

În urma modificărilor efectuate, membri Consiliului Naţional pentru Acordarea Asistenţei Juridice Garantate de Stat,  pledează pentru îmbunătăţirea calităţii acordării asistenţei juridice garantate de stat de către avocaţii înscrişi, fiind încurajaţi de buna conduită profesională şi obligativitatea faţă de profesia pe care o exercită.

Cu respect,

Emanoil Ploşniţa

Preşedintele Uniunii avocaţilor din Republica Moldova