Prima pagină  »  Noutați
Evoluţia elaborării Convenţiei europene a profesiei de avocat
11.02.2020

Încă la începutul anului 2018, iniţiativele de a concepe şi elabora un document internaţional care va avea menirea de a proteja avocaţii în virtutea situaţiilor de impas în exercitarea activităţii de avocat sunt în plină desfăşurare şi la moment. În cadrul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, s-a organizat un grup de lucru care urma să reprezinte Uniunea în cadrul tuturor procedurilor necesare şi de participare în cadrul întrevederilor şi şedinţelor CCBE privind elaborarea Convenţiei europene a profesiei de avocat.

În urma demersurilor efectuate de către Uniune în adresa Ministerului de Externe şi Integrării Europene a Republicii Moldova, am recepţionat un răspuns pozitiv prin care se confirmă susţinerea şi necesitatea elaborării Convenţiei.

Cu regret, la demersurile efectuate în adresa Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, încă în anul 2018, nici până la momentul actual, nu am primit niciun răspuns, care ar constitui o evaluare în procesul de documentare pentru elaborarea Convenţiei europene a profesiei de avocat.

În urma monitorizării situaţiei actuale şi la etapa elaborării Convenţiei, în urma discuţiilor avute de către responsabilii pe acest segment, la finele anului 2019 urmează să fie realizat în totalitate documentul respectiv.

La ultima şedinţă a grupului de lucru din cadrul CCBE din 15 octombrie 2019, a fost constatat faptul că există state şi situaţii care prin acţiunile sau inacţiunile  sale, tărăgănează procesul de elaborare al Convenţiei. Tot în cadrul grupului de lucru CCBE, a fost audiat raportul privind necesitatea creării Convenţiei, având la bază circa 300-500 de cazuri care au fost studiate şi reprezintă un temei real de a urgenta şi promova elaborarea Convenţiei şi respectiv, fiind aprobată de către reprezentanţii din cadrul Consiliului Europei.

În urma informaţiilor finale, pervenite în adresa Uniunii Avocaţilor, situaţia nu reprezintă una cu impact pozitiv, existând elemente care ar denatura mersul de până acum al activităţii grupului de lucru din cadrul CCBE.

În continuare, atât Republica Moldova, prin reprezentarea instituţiei avocaţiale precum şi alţii din comunitatea europeană susţin idea şi accelerarea demersurilor necesare pentru a aproba acest document, necesar în condiţiile actuale ale justiţiei.

Astfel, în opinia Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, este salutabil ca pe lângă toate acţiunile şi obligaţiunile efectuate la nivel oficial, să se realizeze un plan de acţiuni care va îngloba activităţi de promovare pozitivă a Convenţiei. Este recomandată şi implicarea avocaţilor care reprezintă sau deţin asociaţii obşteşti pentru a promova pe alte căi, iniţiativele şi demersurile oficiale ale membrilor şi adepţii existenţei Convenţiei.

Actual, ar fi oportun şi realizarea unor acţiuni concrete care ar avea scopul de a informa grupurile ţintă despre necesitatea Convenţiei şi promovarea documentului pentru a avea finalitatea juridică, până la finele anului 2020. Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, va interveni către CCBE, Ministerul Justiţiei, parteneri internaţionali, pentru acordarea suportului tehnic şi logistic în organizarea la Chişinău a unei conferinţe internaţionale privind promovarea necesităţilor elaborării şi aprobării Convenţiei.

Cu respect,

Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților