Prima pagină  »  Noutați
Mesaj de felicitare cu ocazia aniversării a 25 de ani de activitate a Curţii Constituţionale
21.02.2020

Aniversarea celor 25 de ani de activitate a Curţii Constituţionale, îmi oferă deosebita onoare şi satisfacţie ca prin acest mesaj, din numele avocaţilor, dar şi al meu personal, să aduc sincere urări de bine şi prosperitate pe viitor.

Curtea Constituţională a Republicii Moldova este importantă prin abilităţile sale juridice, să impulsioneze procesul de creație legislativă și are rolul instanței de jurisdicție constituțională în asigurarea stabilității politice în țară.

În societatea actuală, instituţia constituţională îşi are deplina putere și importanță, iar independența judecătorului constituțional în procesul realizării atribuțiilor funcționale, relevă corectitudinea înfăptuirii actului de justiţie, astfel, menţinerii unui stat democratic de model european.

Importanţa instituţiei constituţionale a fost remarcată pentru prima dată la Primul act pronunţat - Avizul din 18 aprilie 1995. Sub conducerea primului preşedinte al Curţii, Pavel Barbalat, a fost exprimată poziţia la sesizarea depusă de Preşedintele Republicii Moldova, Mircea Snegur, privind modificarea art. 13 şi art. 118 din Constituţie. Evenimentul plin de importanţă, a reprezentat un început pentru bazele legislative ale ţării. Iar de atunci, instituţia are obligaţia fermă de a conchide obiectiv şi corect, aplicarea legislaţiei, în favoarea cetăţeanului şi  a statului de drept.

Ziua de 23 februarie 1995, reprezintă un eveniment istoric pentru justiţia statului independent Republica Moldova. Tocmai de aceea, este un prilej frumos de a trece în revistă toate momentele de cumpănă juridică, dar care şi-au găsit soluţionarea într-un mod corect, democratic, obiectiv şi  mai presus de orice, în interesul societăţii.

În virtutea unui eveniment de importanţă pentru actorii şi făptuitorii justiţiei, aduc sincere felicitări tuturor judecătorilor, dar şi întregului colectiv a Curţii Constituţionale, dorindu-le să dea dovadă în continuare de corectitudine, perseverenţă, echilibru profesional şi devotament.

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova este deschisă pentru noi colaborări fructuoase între instituţii, în vederea menţinerii şi păstrării buchii legii ca fundament al statului Republica Moldova.                           

 

  Emanoil Ploşniţa

Preşedintele Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova