Prima pagină  »  Noutați
Sesizarea avocaților la Curtea Constituțională, impune Legislativul să ajusteze legea partidelor politice la standardele europene
27.02.2020

La data de 25 februarie curent, Curtea Constituțională a emis o hotărâre prin care a declarat neconstituționale prevederile articolului 8, aliniatul (1) litera d) din Legea nr.294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, adică modul de reglementare a criteriului numeric și a cerinței reprezentării teritoriale pentru înregistrarea partidelor politice. Sesizarea privind excepția neconstituționalității a unor prevederi din Legea sus menționată a fost depusă de către avocații Ion Dron și Angela Vuico, care au solicitat revizuirea aspectelor ce țin de egalitatea criteriului numeric și egalitatea de șanse, la înregistrarea unui partid politic.
 
Judecătorii constituționali au declarat că prevederile ”al căror număr nu poate fi mai mic de patru mii” și ”La momentul constituirii partidului, membrii acestuia trebuie să fie domiciliați în cel puțin jumătate din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea din Republica Moldova, dar nu mai puțin de 120 de membri în fiecare din unitățile administrativ-teritoriale menționate”, sunt rigori contrare prevederilor naționale și internaționale.
La baza deciziei Curții, stau raționamentele Curții Europene pentru Drepturile Omului care spune că: ”... condiția criteriului numeric și al reprezentativității pentru partidul politic în curs de înregistrare este justificată numai dacă permite crearea și funcționarea în condiții optime a unei pluralități de partide politice care să reprezinte interesele diferitelor grupuri ale populației. Este important să se asigure accesul pe arena politică a diferitelor partide politice în condiții care să le permită să-și reprezinte electoratul, să atragă atenția asupra preocupărilor acestuia și să-i apere interesele (Partidul Republican al Rusiei v. Rusia, 12 aprilie 2011, § 119; a se vedea, mutatis mutandis, cauza Partidul Popular Creștin Democrat v. Moldova, 14 februarie 2006, § 67). În plus, Curtea Europeană a reținut că orice ingerință în libertatea de asociere trebuie să corespundă unei „nevoi sociale imperioase" (Gorzelik și alții v. Polonia [MC], 17 februarie 2004, § 95). Astfel, judecătorii Curții Constituționale conchid că ”... criteriul numeric și cel al reprezentativității teritoriale, instituie un obstacol [...] care limitează în mod excesiv beneficiul libertății de asociere în partide politice.”
Totodată, ca fundament al deciziei sale, Curtea Constituțională menționează Opinia (CDL-AD(2007)025 cu privire la proiectul de lege privind partidele politice din Moldova) Comisiei de la Veneția care a punctat faptul că prevederile existente,  la subiectul sesizării reprezintă niște criterii ”...neobișnuit de ridicate", „aproape imposibil de atins pentru orice asociație locală", „impun o povară dificilă asupra cetăţenilor, care încearcă să-și exercite drepturile lor legitime conform prevederilor articolului 11 al Convenţiei Europene" și că ”reprezintă o condiție ce crează restricții și disproporționalitate într-o societate democratică”.
De asemenea, Înalta Curte a stabilit că Parlamentul Republicii Moldova are termen până la 31 iulie 2020 să ajusteze legislația la raționamentele Curții. În caz contrar: ”... autoritatea competentă va asigura înregistrarea partidelor politice cu respectarea condițiilor stabilite de lege, cu excepția prevederilor declarate neconstituționale”.
Decizia Curții Contituționale din 25 februarie curent, reprezintă un raționament care oferă posibilitate cetățenilor să se implice activ și democratic pe arena politică din țară. Însă cel important este faptul că, iscusința și profesionalismul avocaților Angela Vuico și Ion Dron au dus la înlăturarea unui obstacol inechitabil la formarea partidelor politice, obligând statul să alinieze legea la standardele democratice internaționale.
Textul integral al deciziei poate fi consultat accesând link-ul