Prima pagină  »  Noutați
Obiectivele Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat pentru anul 2020
28.02.2020

Sporirea calităţii serviciilor prestate de către avocaţi,  creşterea numărului de ore de instruire, revizuirea importanţei serviciilor oferite de către Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, sunt printre obiectivele Planului de acţiuni de implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2020.
În cadrul şedinţei din 26 februarie curent, membri CNAJGS  au discutat asupra  acţiunilor concrete care urmează a fi întreprinse pe durata anului calendaristic şi care vor îndeplini obiectivele şi scopul propus. Cei prezenţi au discutat despre importanţa şi necesitatea  elaborării unui nou concept al Planului de revizuire şi implementare a unui mecanism modern de monitorizare internă şi externă a calităţii serviciilor juridice calificate oferite de către avocaţi în cadrul programului de asistenţă juridică garantată de stat.
De asemenea, a fost decis în unanimitate, pentru elaborarea noului Regulament în redacţie nouă, ce ţine de selectarea avocaţilor în vederea acordării asistenţei juridice garantate de stat. 
Totodată, printre acţiunile pe termen mediu urmează a fi realizate următoarele:
- Elaborarea unui document care va îngloba criteriile şi standardele de calitate la acordarea serviciilor juridice de către avocaţi;
- Elaborarea şi publicarea unui Ghid practic şi metodologic pentru avocaţi;
- Definitivarea parametrilor care vor ghida spre sporirea şi consolidarea capacităţii avocaţilor, avocaţilor publici, în cadrul mecanismului de acordare a asistenţei calificare;
- Consolidarea relațiilor bilaterale cu partenerii naţionali şi externi.
Documentul presupune şi acţiuni care vor duce la transparentizarea activităţii Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, a avocaţilor participanţi în cadrul programului, dar şi a accesului beneficiarilor şi nu doar, la informaţii cu privire la activitatea şi condiţiile care asigură oferirea serviciilor de către CNAJGS.
Tot în şedinţa din 26 februarie curent, membri Consiliului au decis asupra evaluării eficienţei acţiunilor întreprinse pe parcursul anului, în vederea implementării cât mai eficiente a obligaţiilor şi obiectivelor propuse.